Herlige håpløse USA

  Foto: Trond Sandnes (tegning)

Når man da vet at en pistol eller fem er en like naturlig del av husholdningen som en vinåpner eller en kaffemaskin, er det all grunn til bekymring.

Steinulf Henriksen, sjefredaktør i Folkebladet
kommentar

For å forstå USA, må du forstå menneskene som lever i landet. Likevel er det mye i denne enorme smeltedigelen som er uforståelig. For eksempel våpenlovene, og en sterkt utbredt dobbeltmoral.

Amerikanerne er nesten et ufattelig sammensatt folk, med immigranter fra en hel verden. At samhørigheten, stoltheten og patriotismen er så gjennomgripende er rett ut sagt imponerende. Men landet er også fullt av kontraster og selvmotsigelser, og valget av Donald Trump har splittet landets befolkning tvers i to. Men noe er de fleste amerikanere helt enige om: