Fiskeriminister Per Sandberg var helt sikkert klar over at det ville bli tyn å få da han foreslo å fjerne pliktordninga for norske trålere. Imidlertid kan mye tyde på at han undervurderte reaksjonene grundig.

Nå tar neppe ministeren seg nær av ordene. Per Sandberg liker at det koker, og han tåler fint en trøkk. Det er faktisk fristende å tro at det er nettopp dette som har gjort at motstanden har nådd fram. Folk som snakker rett fra levvra, appelerer til den folkeligheta som Frp ønsker å være en del av.

Når en kjendisfisker fra Øst-Finnmark drar fram hestens avlsorgan, og kombinerer det med helt tydelige konsekvenser av forslaget, ispedd noen beskrivelser av kjelleretasjens herre og mester, da trer budskapet tydeligere fram for den Senja-bosatte trønderen.

Pliktsystemet er modent for endringer, men ikke for å bli fullstendig forkastet. Trålerne kom for å skaffe små kystsamfunn leveranser, ikke for å gi store konserner avanser.

At disse konsernene ønsker frihet for hvordan de skal behandle sine fangster er fullt forståelig, men fullt frislipp for markedsliberalisme vil ikke gavne små kystsamfunn i Nord-Norge.

Derfor må pliktordningen revideres, og kun det. Med klokskap og varsomhet.

Minilederen: Mygg

Det er varslet nærmest «tropevarme» de neste dagene her nordpå. Da kommer også mygga i rekordfart, fordi klekkinga har blitt utsatt i vårkulda.

Noen ulemper skal detb alltid være. Men kjenner vi nordlendigene rett, klasker de gjerne ei mygg eller 15 for mer sol og varme.