Barna er fremtiden vår, og de fortjener å få muligheten til å bli inkludert i fellesskapet, til å lære seg lek med jevnaldrende i barnehagen, og henge med klassekamerater på SFO etter skoletid. Hvert barn som får delta i fellesskapet her i Målselv kommune er en seier for oss, men vi er ikke fornøyde før alle har råd til å delta.

Alle skal ha like gode muligheter til å skape seg et godt liv uansett hvor i landet du bor, og hvilken bakgrunn foreldrene dine har. For å gi flere barn bedre muligheter kom Arbeiderpartiet i regjering med tiltak for å bedre barnefamilienes økonomi.

Fra 1. august innførtes gratis kjernetid i SFO for alle andreklassinger, slik vi allerede har fått på plass for førsteklassinger. Det betyr at alle andreklassinger får 12 timer gratis SFO i uken, og for de som har heltidsplass reduseres månedsprisen. En barnefamilie kan spare inntil 20.000 kroner på dette.

Vi skal stille opp for hverandre og for barna våre. Det viktigste i livet er også det viktigste i politikken

Barnehagen ble også billigere fra 1. august. Vi reduserer maksprisen i en tid der alle andre kostnader øker. I kroner sparer en barnefamilie 3 465 kroner i året, sammenlignet med høyreregjeringen. Og har du tre barn i barnehagen samtidig blir det tredje barnet gratis, noe som kan spare familien for inntil 24 000 kroner i året.

Målselv Arbeiderparti er svært glade for at regjeringen har iverksatt disse tiltakene, og vi vil fortsette arbeidet vårt med å forbedre barnehage- og SFO-tilbudet. Vi oppfordrer regjeringen til å rette blikket mot Målselv, og vi håper at prinsippet om det tredje barnet i barnehage gratis, også kan bli utvidet til å omfatte søskenmoderasjon mellom SFO og barnehage.

Vi jobber for at kostpenger skal kunne inkluderes i maksprisen, og om fullkost for barnehagebarna våre kan videreføres i resten av barnehagene, slik at alle barnefamilier får samme tilbud i vår kommune. Dette er sosial politikk som treffer småbarnsfamiliene, nettopp de med forsørgeransvar som har det aller tøffest i ei tid der alt blir dyrere. I tillegg er matstunda i barnehagene sosialt, lærerikt, skaper et fellesskap og utjevner sosiale forskjeller.

I tøffe tider trenger vi fellesskapet mer enn noen gang. Vi skal stille opp for hverandre og for barna våre. Det viktigste i livet er også det viktigste i politikken, og derfor prioriterer Arbeiderpartiet barn og unge.

For vi får til mer sammen enn hver for oss.

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her