Representanter for Høyre forsøker i ulike sammenhenger å tegne et skremmebilde av at næringslivet er i krise. Et merkverdig forsøk når arbeidsledigheten er lavere enn gjennomsnittet de siste 20 årene, og investeringene i fastlandsforetakene våre er høyere enn på 15 år.

Fra 16. august vil 31 fergesamband til samfunn uten fastlandsforbindelse i Nordland, Troms og Finnmark være gratis. Det skjer med Sp i regjering. Prisen på de øvrige ferjesambandene halveres, sammenlignet med prisen når Erna Solberg og Høyre styrte. Det betyr mye for folk og næringsliv, uansett om en kjører stasjonsvogn, varebil eller transporterer fisk på trailer. Høyre foreslo før sommeren å gjøre de 31 fergesambandene til betalte samband.

Med Sp i regjering gjør vi noe med flyprisene når maksprisene på FOT-rutene fra april neste år blir halvert, noe som igjen gjør det billigere å være mobil i Nord-Norge. Høyre i regjering gjorde ingenting med dette.

Sp i regjering har sørget for at nye polititjenestesteder opprettes i blant annet Salangen og Steigen. Det vil bety mer tilstedeværende politi og en tryggere hverdag for flere

Den 1. august ble det gratis barnehage i Nord-Troms og Finnmark. Vi har også økt skattefradraget og studiegjeldsfradraget i tiltakssona. Dette er utvilsomt gode insentiver for å få folk til å bosette seg her, og for å få flere barn. Erna Solberg og Høyre i regjering var ikke opptatt av dette.

Med Senterpartiet i regjering satses det på desentralisert høyere utdanning gjennom studiesentrene. Det handler om å gi flere i distrikts-Norge mulighet til å ta etter og videreutdanning og å sikre næringsliv og offentlig sektor tilgang på folk og kompetanse. Med Høyre og Erna Solberg i regjering handlet alt om sentralisering.

Høyres vil hvis de kommer i posisjon tvangssammenslå flere kommuner. Senterpartiet satser på kommunene og sier nei til Erna Solberg og Høyres tvangssammenslåing. Kommunene er viktige samarbeidspartnere for næringsliv for å utvikle livskraftige lokalsamfunn i hele landet, mens Høyres tvangssammenslåing gir sentralisering og avfolking av distrikts-Norge.

Folk er vel så fornøyd med tjenestetilbudet i mindre kommuner. Byggesaksbehandlingstiden i tvangssammenslåtte har økt betydelig t i de sammenslåtte kommunene, samtidig som antall ansatte i kommuneadministrasjonen har økt. Offentlige penger må brukes på tjenester nært folk — ikke Høyres merbyråkrati.

Vi mener at man kan bruke politikk for å skape vekst i lokalsamfunn. Derfor er det tre bygdevekstavtaler i gang i Finnmark. De er i Vestre Varanger, Midt-Finnmark og Hammerfest. Disse foreslår Høyre å kutte. Høyre vil altså kutte i bygdevekstavtalene, men beholde byvekstavtalene.

Høyre vil ikke kompensere fylkeskommunene for prisveksten. Det kunne gått utover fylkesveiene, buss, båt og fergetilbudet, de videregående skolene og tannlegetilbudet i Nord-Norge. Med Sp i regjering skjer ikke det, og fylkeskommunene blir kompensert for prisveksten.

Sp i regjering har sørget for at nye polititjenestesteder opprettes i blant annet Salangen og Steigen. Det vil bety mer tilstedeværende politi og en tryggere hverdag for flere. Igjen har Høyre foreslått å fjerne politiet fra Salangen og Steigen, og foreslo også i vår å kutte med over 370 millioner til politiet, mens Sp i regjeringen prioriterer politi og beredskap i hele landet.

Investeringene til næringslivet er høye, og arbeidsledigheten er lav. På samme tid styrker vi tjenestene nært folk over hele Nord-Norge. Det er god distriktspolitikk, det handler om å utvikle trygge og livskraftige lokalsamfunn i hele landet, i motsetning til Høyres ensidige tro på at sentralisering er svaret på alt.

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her