En gong eg va innlagt på UNN fekk eg ifrå legehold et spørsmål: «Er du immun mot noe, vet du om det?» Eg svarte: «Ja, det veit eg at eg e!» «Hva er det du er immun mot?» Mitt svar va: «Eg e fullstentig immun mot eikvær urettferdigheit!»

Svaret mitt blei mottatt med et smil.

Så tell saka:

Vi e oppdrien — både i det åpenbare og i det skjulte — te å føle og innse meir og meir at vi egentlig ikkje har nòkke vi sku'a sagt, så om vi prøve å sei nòkke, så nøtte det ikkje. Enten e det slik at det tar altførr lang tid førr vi får svar — eller at vi e førr sein uansett førrdi det e avgjort førr lenge sia, eller vi får et svar vi ikkje førrstår — og at alt e slik det ska være og må være — uansett!

Det synes førr mange av oss at det kan hende blir nødvendig med en alvorlig revsjau en dag

Det e dem som kann alt og er inne i alle saksprosjekt som òg har fått et samfunnsmessig (guddommelig (?) mandat te å «se på» og vurdere og bestemme og «implementere» reglan og bestemmelsan — og kompetanse te å finne virksomme represalier overførr dem (oss vankundige) som ikkje har oversikt over «helheten» — og e førrstandig nok te å sette tellbørlig pris på sakkyndig vegledning.

Vi trudde faktisk førr i tida at mange av oss va ansvarlige folk som kunne greie med de fleste tellfellan som førrekjem i dagliglivet, men det viste seg snart og stadig at vi må etterfølles, kontrolleres og overvåkes, stoppes og bøtelegges maksimalt førr at insentivan ska kunne underbygges og bevises hos analytikaran hos øvrigheiten`på alle plan. Ja, dem sei dem har solide «studia» som vise det!

Vi kan vel ikkje døll'e førr det at vi — frie menneska i et fritt land — av og tell kan lure på om detta finmaska nettverket av regla og bestemmelsa e påkrevd i våres demokratiske Norge, eller om det e manøvrert inn av despotiske krefter som driv på med å infiltrere seg i samfunnet.

Det synes førr mange av oss at det kan hende blir nødvendig med en alvorlig revsjau en dag .

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her