Ole K. Vorhaug Foto: Gjermund Nilssen

I Nye Troms tirsdag 4. juli skrev Arbeiderpartiets Steffen Jakobsen sitat: «Velferdskomunen Målselv — med rom for forbedringer»

Først og fremst kunne jeg ikke vært mer enig med Steffen i det han skriver om den fantastiske innsatsen det gjøres i barnehagene, skolene, helsesenter, legevakt og til slutt, men ikke minst eldreomsorgen. Men Aps visjoner ellers er jeg usikker på om det lar seg gjøre.

Målselv Sp vil ikke belaste en allerede hardt prøvet kommuneøkonomi, vi ønsker ikke at dette skal gå utover kommunens befolkning med høyere skatter og avgifter enn de allerede har i dag. Men er det tiltak som kan gjøres i barnehage, skole og eldreomsorgen som vil gjøre at miljøet blir bedre, er vi selvfølgelig åpen for å se på det.

Men fremst på ønskelista til Målselv Sp står for øyeblikket ny barnehage på Andslimoen

Målselv kommune har lav arbeidsledighet. Det er vanskelig å dekke opp ledige stillingshjemler slik som det er i dag, til tross for at kommunen lenge har jobbet med alternative løsninger for å dekke de inn. Det er stillingshjemler nok både i barnehage, skole og eldreomsorgen, men når sykeprosenten er stor og det er vanskelig i å få tak i vikarer hjelper det vel ikke å ansette flere.

For å dekke opp udekte stillinger bruker kommunen i tillegg til sine faste ansatte vikarbyrå. I år hadde kommunen budsjettert med å bruke èn million kroner på vikarbyrå. I mai i år hadde vi allerede bruk 2,5 millioner. Dersom vi i dag skal øke grunnbemanningen, før vi har funnet en god løsning på å dekke inn de eksisterende ledige stillingene, vil det si at vi har ytterligere stillinger som må dekkes opp av vikarbyrå. Det koster skjorta!

Målselv Ap vil prioritere primertjenestene høyere enn i dag, ved blant annet å øke grunnbemanningen innenfor helse, men også slik jeg forstår det i skole og barnehage. De ønsker også å bygge ny barnehage på Bardufoss, det er bare en hake ved dette: Hvor skal de hente penger til dette, og ikke minst hvor får vi tak i disse folka som skal inn i disse stillingene?

Det vil jo og bli et kostnadsspørsmål, og med de investeringene som Målselv kommune har gjennomført og som vi er i gang med, klarer jeg ikke å se hvordan vi skal kunne øke bemanningen. Kommunedirektøren har vel ymtet om at det motsatte kunne komme til å skje om vi ikke bremset opp litt med investeringer.

Vi har bygget ny idrettshall på Olsborg, nytt flott sykehjem, vi er i gang med 20 omsorgsboliger, og ny idrettshall med turnhall med felles inngangsparti til en prislapp på 150 millioner kroner. Her var det kun Sp som var litt skeptisk til prislappen. I formannskapet 21. mars luftet representanten Petter Karlsen tanken om å lyse turnhallen ut som opsjon, noe han ikke fikk gehør for. Opsjon var noe som ble brukt ved utlysning av omsorgsboligene, noe som førte til en meget gunstig avtale på de fire leilighetene som var på opsjon.

Og bare for å få sagt det, turn og turnmiljøet i Målselv er fantastisk, men skal èn idrettsgren få sin egen hall til en prislapp på ca. 35 millioner, jeg mener dette er penger en kunne ha brukt på ny barnehage på Bardufoss, for det trengs virkelig! Jeg er virkelig redd for at nye barnehager vil dra ut i tid før vi får råd til å sette i gang med bygging. Det finnes ikke en Ole Brumm-løsning i kommuneøkonomien, det handler om prioriteringer, og de prioriteringene er allerede gjort.

Men fremst på ønskelista til Målselv Sp står for øyeblikket ny barnehage på Andslimoen.

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her