Det er fornuftig å gjeninnføre fraværsreglene for ungdomsskoler og videregående skoler nå.

Mandag ble det klart at regjeringen, med undervisningsminister Tonje Brenna (Ap), vil gjeninnføre fraværsregelen for ungdomsskolen og videregående. I en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet opplyser de at de at reglene vil være tilbake fra skolestart til høsten.

Det er noen veldig spesielle år norske skoler har lagt bak seg nå. Pandemien har skapt voldsomme utfordringer for både elever og lærere. At de tekniske hjelpemidlene kjapt ble tatt i bruk, hjalp godt på, men det er selvsagt ikke nærheten av å dekke behovene for verken undervisning eller den sosiale kontakten det å gå på skole gir.

«Under pandemien ville vi unngå at elever med symptomer på luftveissykdom gikk på skolen av frykt for høyt fravær, samt unngå smitte og spredning av koronavirus. Jeg er veldig glad for at samfunnet er tilbake i en mer normal hverdag, også i skolen. Det betyr at vi går tilbake til vanlige regler og rutiner for tilstedeværelse på skolen til høsten», skriver Brenna i pressemeldingen.

Skolen må fortest mulig inn i ordnede former

Dette forklarer hvorfor det naturlig nok ikke gikk an å opprettholde det omdiskuterte fraværssystemet under pandemien. I andre enden av pandemien har vi likevel fått flere tomme stoler enn normalen. Frafallet har vært større enn vanlig, og særlig avgangskullene har unormalt høyt fravær i snitt.

Så tidlig som i februar bestemte regjeringen at eksamen skulle avlyses både for elever på ungdomsskolen og på videregående skole. Avgjørelsen skapte berettiget debatt, særlig siden man på dette tidspunktet ikke visste hvordan pandemisituasjonen ville være på vårparten. At elever ikke ville få vurdert fagkunnskapen sin av en ekstern og uhildet sensor var et annet argument. I tillegg er det noe grunnleggende problematisk ved å fjerne eksamen, da den opplagte motivasjonsfaktoren ved å ha den der ble borte.

Det har vært underlige tider å drive skole på. Det er altså det tredje året på rad at eksamen blir avlyst. Spørsmålet er om regjeringen ikke burde avventet situasjonen, både for fraværsreglene og avviklingen av eksamener. Det man nå frykter er at elever som har levd under disse til dels krevende forholdene har fått en mer uforpliktende tilknytning til skolevesenet enn før. Nye vaner og uvaner har etablert seg, noe man også har sett i kulturlivet, blant organisasjoner og i idretten. Slikt kan være vanskelig å snu.

Fraværsgrensen har slett ikke blitt møtt med heiarop over hele linja siden den ble innført i 2016. At elever i videregående med fravær som overstiger maksimumsgrensen på 10 prosent fravær ikke skulle få standpunktkarakter eller terminkarakter i det aktuelle faget, har fått særlig elevorganisasjonene til å være skeptiske. Forskningsstiftelsen Fafo evaluerte ordningen, og konkluderte med at regelen fungerte godt, og er til det bedre for det store flertallet av elever.

At de nå gjeninnfører de gjeldende fraværsreglene, slik de var før pandemien, er derfor på høy tid. Skolen må fortest mulig inn i ordnede former, så ikke ytterligere kull elever får denne viktige perioden av utdanningsforløpet sitt spolert eller delvis ødelagt.