Politistasjonssjef Arnold Nilsen ved Finnsnes politistasjon slår alarm om økende narkotikabruk blant unge. Nilsen mener det er et stort problem som er i ferd med å utvikle seg og som politiet ønsker å ha et sterkt fokus på. Det handler om å hjelpe unge til å holde seg unna gryende eksperimentering med narkotika.

Den utviklingen man har sett gjelder selvsagt ikke bare for Finnsnes, men er en nasjonal trend hvor mange unge ser ut til å ha fått en mer liberal holdning til narkotikabruk enn tidligere. Det hele er blitt mer akseptert og debatten omkring avkriminalisering har også delvis bidratt til en slags ufarliggjøring av det å bruke narkotika.

At ungdommer kommer sammen på vorspiel, fester og nachspiel og nyter alkohol ute på byen er slik det alltid har vært. Fra generasjon til generasjon. Det sosiale, behovet for å møtes og ha det gøy sammen er en del av det å være ung. Trangen til å oppleve nye ting, frigjøre seg, utforske og tøye grenser er naturlige drivkrefter hos ungdom. Det skulle bare mangle.

Men det er dessverre langt fra bare alkohol som nytes som rusmiddel i ungdomsmiljøet. Politiets etterretnings- og informasjonssamler Eirik Nordgård opplyser til Folkebladet at politiet har kunnskap om at det er mye annet som inntas på private fester i området. Der man tidligere kunne se bruk av hasj, cannabis og marihuana, er det nå også innslag av sterkere stoffer som kokain, MDMA - som også kalles «Cola» og «Molly» - dessuten amfetamin.

Spesielt urovekkende er det at ungdom helt nede i 16-årsalderen benytter seg av slike rusmidler, ofte i kombinasjon med alkohol

Det er ifølge politiet aldersgruppen mellom 16 og 25 år hvor bruken av de ulike stoffene ser ut til å være størst, men også eldre aldersgrupper er representert i statistikken. Spesielt urovekkende er det at ungdom helt nede i 16-årsalderen benytter seg av slike rusmidler, ofte i kombinasjon med alkohol.

Unge mennesker utsettes hele tiden for sterke impulser fra både sosiale medier, internett og TV, hvor det lett kan danne seg et bilde av at narkotikabruk egentlig ikke er så farlig. Gruppepresset kan være stort for en ung person til å prøve stoffer som en ikke helt vet effekten av. Det kan være lett å rote seg inn i en rusavhengighet som det senere kan bli vanskelig å komme seg ut av.

Vi deler politistasjonssjef Arnold Nilsens bekymring omkring økende narkotikabruk blant unge i og rundt Finnsnes. At det er mange ulike stoffer i omløp blant ungdom er det viktig at foreldre får vite om og blir bevisste på. Som en del av det forebyggende arbeidet er det et tema som familier også bør kunne snakke åpent om rundt middagsbordet.