Det er svært viktig for mattryggheten vår at staten og begge jordbruksorganisasjonene ble enige om en jordbruksavtale. Avtalen gir et godt grunnlag for å skape vekst og ny optimisme i jordbruket hele Norge.

Partene er enige om tiltak som gir en samlet økning i inntektsmulighetene for 2022 og 2023 på 10,9 milliarder kroner. Målprisene blir økt med nær 1,5 milliarder kroner, hvorav 1,2 milliarder får effekt i 2022.

Krigen i Ukraina og økte kostnader gjør det enda viktigere at vi produserer mer mat i eget land

Samtlige produksjoner får med denne avtalen betydelig økte inntektsmuligheter, og tetting av inntektsgapet mellom bønder og andre grupper i samfunnet starter allerede i 2022.

Dette er et historisk godt oppgjør og et betydelig bidrag for å skape trygghet for norsk matvareberedskap i svært urolige tider.

Norge trenger et jordbruk som er bærekraftig og klimavennlig, og som sikrer god dyrevelferd, mattrygghet og sikker matforsyning. Krigen i Ukraina og økte kostnader gjør det enda viktigere at vi produserer mer mat i eget land.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet prioriterer norsk jordbruk høyere i ett oppgjør enn Høyre og Frp samlet var villig til i løpet av åtte år. Det sier litt om den dramatiske kursendringa som nå skjer, noe som er helt nødvendig for å sikre norsk matproduksjon over hele landet.