Utdypende informasjon herved levert, Sivertsen

foto
Det finnes betydelig dokumentasjon på at regjeringens politikk fører oss i feil retning, skriver Tove Karoline Knutsen. Foto: Stian Jakobsen