Sørreisa kommune har de siste årene tildelt strekninger med strandrydding til frivillige organisasjoner i kommunen. Jeg var selv med på å rydde strekningen Leirbogen til NATO-kaia i fjor sammen med venner i en frivillig organisasjon.

Plast kan være livsfarlig for sjøfugl og pattedyr som ferdes i fjæra og svømmer i havet. Fugl, sel og fisk kan for eksempel få rester av fiskeredskaper rundt kroppen. Rein og sau som ferdes i fjæra kan bli sittende fast. Hval kan ta feil av plast og mat og få store mengder plast i magen som blokkerer fordøyelsen.

Dersom plast blir liggende lenge i fjæra, vil saltvann og sollys føre til at noen typer smuldrer opp og blir til mikroplast som spises av plankton og går inn i næringskjeden når planktonet, eller «åta» som vi kaller det, blir spist av fisk.

Sørreisa Ap har hatt som mål å samarbeide med frivillige og næringslivet og jobbe for at strandrydding blir et årlig kollektivt miljøtiltak. Dette tiltaket ønsker vi å satse videre på i kommunen.

Det viktigste er likevel at plast og annet avfall ikke havner i naturen. Sørreisa Ap ønsker å arbeide for holdningsskapende arbeid for å ivareta naturen. Det vil også bidra til at Sørreisa holder på sitt omdømme som en god bokommune.

Sørreisa Ap ønsker å jobbe videre med arealplanen der ulike interesser som naturmangfold, næringsvirksomhet, reindrift og friluftsliv må avveies mot hverandre. Selv jobber jeg aktivt på fritiden med registrering av biologisk mangfold, blant annet fugler, fisker, insekter og pattedyr. Disse registreringene blir lagt inn i artsdatabanken som er en del av beslutningsgrunnlaget med hensyn på biologisk mangfold.

Godt valg!

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her