I forbindelse med ordfører i Sørreisa (Ap) og Målselv Aps ordførerkandidat sitt nylige besøk ved Bardufoss flystasjon etterspurte ledelsen ved flystasjonen aktivitet fra flyplassutvalget, sett opp mot hva som skjer ved andre flyplasser.

Senest i kommunestyret 22. september 2022 stilte Venstre følgende spørsmål til ordfører: - Hva gjør kommunens selskap, Arctic Aviation Center? Og hva gjør flyplassutvalget — hvis det eksisterer? Hva gjør universitetet videre for campus Bardufoss, og hva gjør kommunen i forhold til UiT med tanke på realisering av intensjonsavtalen om kompetanseutvikling her?

Ordfører ønsket ikke å debattere spørsmålet, og det ble ikke svart på spørsmålet om hva flyplassutvalget gjør — hvis det eksisterer? På den andre siden ble det fra posisjonen utrykt store forventninger ved tilsetting av en forsvarskoordinator.

Kommer jeg i posisjon ved at Venstre får tilstrekkelig med stemmer, kan jeg love velgerne at det vil bli satt fokus på utvikling av Bardufoss flystasjon og den sivile lufthavnen. Her er det et stort vekstpotensial både militært og sivilt.

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her