Verdens Diabetesdag, fastsatt av FN, er tirsdag den 14.november. Dagen brukes til å markere og informere om diabetes, som er en av de største kroniske sykdommer i verden. Tema for årets dag er «Diabetesbehandling under press ».

Om lag fem prosent av befolkningen i Norge har en form for diabetes. Det utgjør 275.000 mennesker som daglig trenger medisiner og et kosthold som reduserer karbohydrater som sukker og stivelse i mat. Den største gruppe, ca 88 prosent av de med diabetes har type 2. Oftest blir type 2 oppdaget hos voksne og eldre.

Diabetes type 1, ca 12 prosent av pasientgruppen, oppstår i alle aldersgrupper, men oftest hos barn og unge. Bruker vi fem prosent av befolkningen som utgangspunkt, har om lag 750 personer i Senja kommune diabetes, for hele Midt-Troms-regionen blir tallet 1.500 personer.

Kjell Jarle Hansen Foto: Arve Svestad
Are Eriksen Foto: Øyvind Stenøien Heier

Når årets tema er diabetesbehandling under press, begrunnes dette i flere forhold. Befolkningen i Norge blir eldre, lever lengre enn tidligere, og diabetes type 2 oppdages oftere hos eldre. Vi blir rett og slett flere med diabetesdiagnose.

Vi må erkjenne at også de norske helsetjenestene har begrensninger

Helsepolitikk er et av de viktigste tema i dagens samfunnsdebatt. Det blir en kamp om helsetjenestenes begrensede ressurser, og for diabetesforbundet er det disse saker som vektlegges:

* Et styrket behandlingstilbud til alle med diabetes.

* Likeverdig tilgang til medisiner og hjelpemidler.

* Sensorer for måling av blodsukker for de som trenger det.

* Bedre oppfølging av barn og unge med diabetes.

* Styrket tilgang til lærings- og mestringstilbud.

* Bedre folkehelse, og at det blir lettere å ta sunne valg.

Vi må erkjenne at også de norske helsetjenestene har begrensninger, ikke mist knyttet til å skaffe nok kvalifisert helsepersonell til en aldrende befolkning. Da er det viktig at forebygging og lavterskeltjenester som ikke fordrer høyspesialisert behandling i sykehus blir en viktig grunnmur for diabetikere.

Forebygging gjelder både for om mulig å begrense omfanget av diabetes, men viktigere er at de med diabetes får gode råd, oppfølging og veiledning som reduserer senskader og uheldig sykdomsutvikling. Helsepersonell som jobber med barn og ungdom og med eldre trenger også veiledning. Diabetessykepleiere er derfor en viktig profesjon som med sin spesialkompetanse kan gi god støtte til annet helsepersonell, til folk med diabetes, og til foreldre med barn som har diabetes.

Apotekene er også viktige for de med diabetes. De kan informere om ulike medisiner og gi råd som gjelder hver enkeltes liv med sykdommen. Apotekene kan ta prøver av blodsukker for de som ønsker å sjekke det, og de har spesielle tilbud som gjelder pasientgruppen.

Diabetesforbundets Midt-Troms ønsker å være et godt tilbud til medlemmene gjennom medlemsmøter med tema som er aktuelle, ha noen sosiale treff som julebord og turer, samt påvirke myndigheter til å prioritere oppfølging av diabetespasienter. Vi støtter også foreldre med barn som har diabetes til fritidstilbud hvor barna og venner møtes til ulike aktiviteter. Mer informasjon om våre aktiviteter kan hentes på internett eller av styremedlemmene i lokallaget.

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her