Det blir mer og mer klart at dagens regjering med Ap og Sp med støtte fra SV ikke liker private skoler og barnehager. Med kunnskapsminister Tone Brenna som statsråd er dette ikke overraskende. Ho har arbeidet mot disse skoler og barnehager helt siden ho var AUF-leder.

Det som er overraskende er at Sp er enig i den politikk som føres. Årsaken til at vi har full barnehagedekning i Norge er barnehageforliket som ble inngått for en del år siden. Daværende statsråd fra SV , Kristin Halvorsen , var for dette — og det har vært en suksess! Men nå gjør sittende regjering det stadig vanskeligere.

For å ta de store kjedene , innførte regjering og storting fra 1.1.23 . krav om at hver barnehage måtte registreres som egen juridisk enhet. Dvs. at en organisasjon med mange barnehager måtte stifte nytt selskap for hver barnehage. Som eksempel kan jeg nevne Misjonssambandet, med 35 barnehager i Norge. Inntil nyttår var disse organisert i et selskap med lokale eierstyret.

Familiene i Norge trenger og ønsker frihet til å velge barnehage og skole for sine barn og unge!

Denne endring påførte eierorganisasjonen flere millioner i ekstra kostnader. Dette rammer barna i barnehagene. Disse barnehager tar ikke ut utbytte, og er en ren, unødvendig kostnad. Dette omfatter alle, og rammer altså ikke bare de som en egentlig skulle ramme.

Det ble søkt om disp, men den ble avslått. Når det gjelder private skoler gjør regjering og storting det svært vanskelig å drifte fordi tilskuddene reduseres. Dette til tross for at samfunnet sparer penger på å støtte private skoler.

Per-Inge Søreng Foto: Maria Holm Simonsen

Det siste som er skjedd er at loven er endret slik at kommuner og fylker skal få en større påvirkning når det gjelder utvidelser og nyetableringer. Vi så det nettopp på Dagsrevyen fra Østfold, hvor Tomb Jordbruksskole ikke fikk utvide.

Kristelig Folkeparti har vært garantisten for gode vilkår for private skoler helt siden Kjell Bondevik var kirke- og undervisningsminister på 60-tallet. Nå er dessverre partiet sterkt redusert og har mista innflytelse. Dette kan du som velger gjøre noe med ved lokalvalget til høsten.

Familiene i Norge trenger og ønsker frihet til å velge barnehage og skole for sine barn og unge!

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her