MÅ TA ET OPPGJØR: Skuterfolket som følger lover og regler må ta et internt oppgjør med dem som gir blaffen, mener artikkelforfatteren. Foto: Odd Klaudiussen (tegning)

Denne kommentaren ble først publisert hos iTromsø

Om et par uker er det vinterferie, og mange tromsøværinger vil drive med utstrakt villmanns- og fyllekjøring, de vil forstyrre ro og orden og de vil bryte norsk lov. På skuter.

I Tromsø er det i dag registrert cirka 3.400 snøskutere. Tromsø er den nest mest skutertette kommunen i Norge etter Alta – som har cirka 5.200 registrerte skutere.

For de aller fleste skutereiere i Tromsø er det dog forbudt å kjøre i hjemkommunen. Du kan sette deg på skuteren om du har fått dispensasjon fra det generelle forbudet mot motorferdsel i terrenget. Da kan du som oftest kjøre fem-seks ganger i løpet av året fram til hytta eller ut i vedskogen.

Det vil ikke være mulig med et større frislipp så lenge en så stor del av skuterkjørerne gir blaffen i lover og regler

Når vinterferien starter om litt over to uker, eller når påska nærmer seg om snaue to måneder, vil derfor en stor del av de 3.400 skuterne bli pakket opp på en tilhenger og kjørt til en av våre nabokommuner der det finnes lovlige skuterløyper. Eller så ender turen i Finland eller Sverige.

Og det er nå ting blir problematiske. For en stor del av skuterførerne vil ikke følge norsk lov eller kommunale forskrifter for skutertrafikk. Veldig mange vil kjøre ulovlig utenfor skuterløypene, mange vil kjøre i fylla – og mange av skuterførerne vil være altfor unge. Mange vil drive med såkalt «high marking» – det vil si kjøre så langt som mulig opp bratte og skredutsatte fjellskråninger.

Man kan ikke si at gruppa med lovbrytere er marginal, for sporene etter deres aktiviteter er for tydelige.

LOVLIG SKUTERTRAFIKK: Utenlandske skuterturister med guide på tur i en av de lovlige skuterløypene i Lyngen.  Foto: Christer Pedersen

Alle som har vært i Lyngen har sett sporene på fjellsidene, spor som viser at dødsforaktende skuterførere har kommet seg opp mot fjelltopper på opp mot 1.000–1.200 meter. Har man vært på tur i Storfjord vinterstid, så ser man alle stikkspor som løper ut fra de lovlige skuterløypene, over heiene og opp mot fjerne fiskevann eller fjelltopper.

I fjellbygda Kilpisjärvi i Finland kan man stå på europaveien og se ned på vannet der store grupper av skutere dundrer fram i over 100 km/t over isen. Ofte er førerne langt under 16 år – aldersgrensen for å kjøre skuter. For ikke å snakke om når kvelden kommer og flaskene med Luze Cognac og Jägermeister kommer fram i hyttelandsbyene – og far skal ut og tøffe seg med litt promillekjøring på Ski-Dooen.

Jeg er ikke skutermotstander, la det være klart. Jeg er tilhenger av at vi skal kunne drive med både nytte-, næring- og rekreasjonskjøring på skuter i ordnede former. Det trasige er at vi aldri vil få lov til dette i særlig stor utstrekning i Norge så lenge en stor del av skuterfolket kjører tulling – og resten av skuterfolket holder kjeft om utingen.

Konfliktnivået mellom skuterfolket og motstanderne vil heller aldri bli lavere så lenge de mest toneangivende representantene for skuterkultur oppfører seg som en gjeng bøller – og der resten av miljøet later som ingenting. Det vil ikke være mulig med et større frislipp så lenge en så stor del av skuterkjørerne gir blaffen i lover og regler, og der aksepten fra folkene rundt er så stor.

Det sier seg selv at det vil være en nær umulig oppgave for politiet å overvåke fjellheimen i nærheten av Tromsø – selv om etaten gjør et tappert forsøk. Tromsøs nabokommuner BalsfjordLyngen og Storfjord – der det finnes lovlige skuterløypenett – har nesten like stort areal som gamle Akershus fylke. Å prøve å drive med opprettholdelse av lov og rett, og få kontroll over dette, er tilnærmet umulig, nær sagt uansett hvor mye ressurser som pløyes inn i det.

Når politiets skuter- og helikopterpatruljer er ute på tokt møter de dessuten mest på kjeft.

Hvem kan da ta affære? Det må de lovlydige og ansvarsbevisste skuterkjørerne gjøre. De er faktisk flest, men de opptrer som de tre apene som verken hører, ser eller sier noe.

Om vi skal få mer liberale regler for snøskuterkjøring, så må skutermiljøene selv bli sterke i sine reaksjoner overfor dem som kjører ulovlig utenfor skuterløypene. De må stoppe dem som kjører i fylla. De må si nei til dem som overlater skutere på 120–150 hestekrefter til unger som ennå ikke er konfirmerte. Og de må fordømme dem som utsetter både seg selv og andre for livsfare ved å utfordre skredfarlig fjellterreng.

I dag er det ingen som aksepterer slik oppførsel når det kommer til bilkjøring. Det blir til og med sett på som prisverdig å ta nøklene fra noen som vil kjøre bil hjem fra fest. Politiet får også hyppige meldinger om grassatkjøring og uakseptabel oppførsel i trafikken.

Hvorfor skal det være så vanskelig når det kommer til skuter?