Etter at Nasjonal Transportplan (NTP) for de neste 12 årene er presentert av Ap og Sp regjeringen, trenger Nord-Norgebanen og Olsborg-krysset å få en større oppmerksomhet.

Hvorfor Nord-Norgebanen eller i det minste Tromsbanen ikke er kommet med i NTP, hvor en av de mest ressursrike regionene i landet ville kunne få fraktet sine varer direkte inn på det internasjonale tog-nettverket, er uforståelig.

Likeledes er det strategisk viktig å få knyttet Narvik- og Gøteborg havn til et jernbanenett i Troms. Var det for lite valgstemmer for regjeringen å sanke i Troms, og var det aller viktigste å få redusert reisetiden med tog med noen få minutter på flere av strekningene i Sør-Norge?

Nord-Norgebanen, eller som et første trinn Tromsbanen, kan kun realiseres etter forslag fra regjeringen og med vedtak i Stortinget

Fylkesvei 854 kommer inn på E6 fra øst og vest rett nord for Målselvbrua, men istedenfor å danne et firedelt veikryss er det to T-kryss, tett innpå hverandre. I tillegg er det et tredje T-kryss til et boligfelt. For flere år siden meldte Statens vegvesen at de var klar for neste steg, ei detaljregulering av krysset, som var forventet ferdig i 2020. Så ble forprosjektet stoppet, fordi krysset ikke lå inne i NTP.

Vi var mange som ikke forsto at en trafikksikring av Olsborg-krysset, som i nasjonal målestokk er et mindre trafikksikringsprosjekt, måtte inn i NTP. Dessverre og likevel er det ingen sporbarhet i NTP til noen prosjekter som vil øke trafikksikkerheten i Olsborg-krysset.

Rolf Austgard Foto: Gjermund Nilssen

En ny årsføgntrafikk-måling (ÅDT) for lett og tung trafikk i nord- og sydgående retning på E6, med avkjørsler og kryssende øst- og vest trafikk på FV 854, ville ytterligere ha forsterket behovet for en trafikksikring, med en ny Coop Extra-butikk nært krysset og økt militær trafikk gjennom krysset til og fra Blåtinden/Mauken skytefelt.

Nord-Norgebanen, eller som et første trinn Tromsbanen, kan kun realiseres etter forslag fra regjeringen og med vedtak i Stortinget. Det vet de stortingspolitikere som brukte Nord- Norgebanen i sin kamp for en taburett på tinget.

Olsborg-krysset fremstår fortsatt som en gordisk knute som et vanskelig og et øyensynlig umulig problem som kun kan løses med radikale eller resolutte midler. Mye hviler nå på stortingspolitikere, fylkespolitikere, lokalpolitikere — og ikke minst på media for å få en større oppmerksomhet og fremdrift knyttet til tog i Troms og for å få utbedret det trafikkfarlige Olsborg-krysset.

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her