Regjeringens forslag om grunnrente for oppdrettsnæringen har satt skikkelig fart på næringens hylekor, og nå trues det med mørklegging av kysten, konkurser, utflagging, investeringsstopp osv. Folkeaksjonen registrerer med tilfredshet at alle politiske kommentatorer, redaktører i landets største aviser samt kjente økonomer, støtter opp om forslaget og mener det er på tide at denne skatten kommer. Dagens Næringsliv er meget tydelig i sine kommentarer.

Prinsippet bak grunnrente er at næringsaktører som utøver sin virksomhet ved å bruke vår felles grunn, skal betale tilbake til fellesskapet av sine overskudd, og det er vel få bransjer hvor dette prinsippet blir så logisk som innenfor fiskeoppdrett. Kysten flommer over av oppdrettsmerder som fortrenger fritids- og yrkesfiskere, villfiskstammer av sjøørret og laks forsvinner. 54 millioner fisk døde i merdene i 2021 av sykdom og stress, miljøforurensingene er store — samtidig som næringen tar ut to-tre ganger større utbytte enn annen industri (med dertil medfølgende superrike laksebaroner).

De sterke reaksjonene fra næringen nå er ei synliggjøring av at man er blitt for godt vant, har sluppet for lettvint unna og fått for stor makt. Næringen skal heller være sjeleglad for at den så langt har sluppet å betale for alle skadevirkningene den har påført natur og miljø.

I ei vanskelig tid hvor alle må stramme inn økonomisk, er det ynkelig å oppleve at våre aller rikeste syter på denne måten

De seks største selskapene dominerer 60 prosent av norsk oppdrett, og tar ut enormt utbytte hvert år. 48 prosent av utbyttet går rett ut av Norge. (Simen Sætre, Den nye fisken). Mowi er klart størst med skatteflyktningen John Fredriksen som eier, men også lokaleide nordnorske selskaper har i mange år beriket seg på bruken av kystområdene.

Eier av Salaks har en formue på 250 millioner, og familien er god for 1,5 milliarder. Inge Berg i Nordlaks var Nordlands rikeste mann før han spredte eierskapet på sin familie. Sammen med andre lokaleide selskaper har de vært vant til å kunne ta ut stort utbytte og investere i sine lokalmiljøer. Dette har de råd til!

«Kystopprøret» er en dokumentasjon på at ordførekollegiet løper de rikestes ærend med godt tilrettelagt argumentasjon. Det åpenbares på nytt usunne og tette band mellom næring og lokalpolitikere. Man må gjerne ha både god kommunikasjon og gode venne- og naboforhold, men som politiker skal man tjene lokalsamfunnet, balansere klokt og ikke la seg bruke. Det er påtakelig hvordan bransjen som i 2019 klarer å mobilisere sitt apparat av ordførere. Trykket fra lobby-apparatet beskrives i disse dager som svært ubehagelig av sentrale politikere i Ap og Sp.

Folkeaksjonen skulle ønske at kystens ordførere tok ut samme engasjement i å kreve at næringen legger om til mer miljøvennlig og utslippsfri driftsteknologi. Forslaget om grunnrenteskatt skal nå gjennom høringsrunder og justeringer, noe som bevisst underkommuniseres. Forslaget legger blant annet inn bunnfradrag for å skjerme små selskaper. Skatten skal i tillegg være investeringsnøytral, som vil si at ei investering som er lønnsom før skatt også skal være lønnsom etter skatt. Det snakkes det lite om.

Grunnrentebeskatning er logisk og står for seg selv. I ei vanskelig tid hvor alle må stramme inn økonomisk, er det ynkelig å oppleve at våre aller rikeste syter på denne måten. De som har mest penger må bidra mest. Kysten kommer ikke til å mørklegges, og det vil fremdeles være attraktivt å investere i produksjon av fisk, bare ikke i samme tempo. Laksebaronene kommer fortsatt til å være blant de rikeste i sine kommuner.