Jeg har med interesse lest — og er enig i mye av det Johan Lyngstad skriver i Folkebladet 30.05. under overskrifta «Er norsk politikk en skam for samfunnet?» Han skriver at begynnelsen på slutten av denne perioden fikk vi da våre sentrale politikere på 1950-tallet fikk avvikla kombinasjonsdrifta jordbruk og fiske uten å legge til rette for alternative arbeidsplasser.

Videre skriver han at sentraliseringsiveren har ført til at særlig bygdesamfunn i nord nært er lagt ned, med en bosetting der mellom 60 og 80 prosent er gamle mennesker. Han nevner nedslitte veier og Nord-Norgebanen «i det blå».

Så skriver Lyngstad at vi tidligere har hatt et politisk regime gjennom flere perioder som bare var opptatt av de muligheter som ligger i form av vekst i byene — og nevner da kun ett parti her, og det er Høyre. Verken Lyngstad eller jeg er forsvarere av Høyre, men vi bør likevel ikke unnlate å nevne følgende:

I de 73 åra som har gått etter 1950, som Lyngstad selv tar utgangspunkt i, har Ap hatt regjeringsmakta i over 40 år aleine eller sammen med SV og/eller Sp. I ca. 20 år og bare halvparten av Aps regjeringstid har det vært ikke-sosialistisk samlingsregjeringer av Høyre, Sp, KrF, Venstre — noen få år Frp, og hvor Høyre har hatt statsministeren. I ni av disse 73 åra har det vært sentrumsregjeringer av Sp, Venstre og KrF med statsminister fra KrF.

Ikke rart at mange «sitter på gjerdet» og ser etter noe bedre

Skal ikke Ap som største regjeringsparti i 40 av disse 73 åra ha noe ansvar for den utviklinga Lyngstad nevner? Jeg minner bare om dette: Fiskeriminister Reidar Carlsen (Ap) i regjeringa Gerhardsen uttalte at det var ikke grunnlag for kultur i et fiskevær dersom folketallet der kom under 1.000.

Fra Statistisk sentralbyrå får vi vite at det i regjeringa Stoltenbergs perioder, hvor Sp og SV var med, blei satt rekord i nedlegging av gårdsbruk og grendeskoler. Lyngstad nevner bygdesamfunn der mellom 60 og 80 prosent er gamle mennesker. Han meiner vel ikke at bare ett parti har ansvaret for dette?

Oddmar Mathiassen Foto: Vegard Svensen

Johan Lyngstad har tru på nåværende regjering, uten å kreve det samme mannskapet for regnskap og revisjon over tidligere bokføring. Ikke rart at mange «sitter på gjerdet» og ser etter noe bedre.

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her