Kunnskapsminister Tonje Brenna, Ap, har siden den nye regjeringa ble etablert, markert seg som motstander av friskolene i Norge. Ministeren har gjort flere grep. Blant annet ved å kutte i bevilgningene i budsjett for 2023.

Mange skoler sliter nå med å overleve. Kristne skolers landsforbund organiserer 150 skoler. Dette gjelder grunnskoler, videregående skoler , høgskoler og bibelskoler. I tillegg har vi en rekke Montesorri-skoler. Tidligere ble det skilt mellom friskoler og private skoler. Nå skal alt under Privatskoleloven. Brenna har tidligere argumentert med at ho skulle «ta milliardærene» som har eid en del skoler.

Nå samler regjeringa alt i en lov og behandler alle likt, enten de er rike og tar utbytte, eller de ikke tar ut utbytte og må samle inn penger for å holde driften i gang. Staten bidrar til privatskolene med 85 prosent av den kostnadssats fylkene får til drift av sine skoler. Derfor må elever og foresatte betale skolepenger. Det er også slik at i kostnadssatsen forutsetter staten at skoleeier holder skolelokaler. Det betyr at en privatskole — som det nå skal hete — må skaffe andre penger til å holde skolelokaler mv.

Er folket i Norge enig i at det offentlige skal drive alt? Jeg tror ikke det!

For Nordborg på Finnsnes betyr det julemesser og gaver. Dette må bety at privatskolen, eller friskolen må være en billig skole for staten! I tillegg til lavere satser i budsjett 2023, la Tonje Brenna fram prop. 80 (2022-2023) i statsråd fredag før påske. Denne går nå til Stortinget med forslag til ytterligere innstramminger.

Regjeringa foreslår at bibelskoler ikke lenger skal behandles i egen lov, men styres gjennom forskrift. Det betyr i virkeligheten at departementet styrer dette alene. Jeg stopper der. Dette er triste greier. I vårt nærområde tenker jeg spesielt på Nordborg — en skole som har eksistert i mer enn 60 år og som har tjent Midt-Troms godt.

At Ap og Tonje Brenna har vært i mot friskoler/privatskoler har vi visst om, men at Sp hiver seg på her er veldig beklagelig! Vi har nå i mange år hatt et godt samarbeid mellom privat og offentlig drift på flere områder. Nå strammes det til. Er folket i Norge enig i at det offentlige skal drive alt? Jeg tror ikke det!

Men nå er det påske. God påske til alle!

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her