Nylig kom den gledelige meldingen om at arbeidet med utbedring er i gang på Kårvikveien, fylkesvei 7874på strekningen Bjorelvnes-Kårvikhamn, i Senja kommune. Strekningen blir utbedret gjennom fylkesveiløftet som er vedtatt i fylkestinget.

Vi er svært glade for at innbyggerne og næringslivet på denne strekningen nå får den etterlengtede utbedringen som de så lenge har etterspurt.

Senja kommune har vært en pådriver for å få strekningen prioritert, sammen med næringslivet og Sjømatklyngen Senja. Denne utbedringen har i årevis vært etterspurt av Stella Polaris, en sentral bedrift med mange arbeidsplasser i Kårvikhamn. Nå kommer endelig utbedringen.

Både på lokalt nivå og i fylkestinget har Senterpartiet jobbet aktivt for å få realisert denne strekningen. Nå gleder vi oss sammen med innbyggerne og næringslivet for at arbeidet er i gang, og til at veien ferdigstilles.

Framkommelige veier er viktig for både bolyst og næringsutvikling, og for utvikling i hele Troms

Den viktigste oppgraderingen som skal gjøres er å styrke bæreevnen på veien. Det foregår nå arbeid med skifting av stikkrenner og grøfting, og deretter gjennomføres det forsterkningsarbeid og legging av asfalt. Anleggsarbeidene skal være ferdig innen månedsskiftet september/oktober.

Tiltaksstrekningen utgjør om lag 14 kilometer. Troms og Finnmark fylkeskommune har allerede utført en rekke forberedende dreneringstiltak langs strekningen i 2022. Gjennom arbeidet som skal gjøres de neste månedene vil det bli en betydelig oppgradering av veien, til glede for både folk og næringsliv i regionen.

Fylkestinget har vedtatt en stor satsing på oppgradering av fylkesveier i Troms på to milliarder kroner over fire år gjennom fylkesveiløftet, og Kårvikveien er en av strekningene som er prioritert. Totalt skal 1.100 kilometer fylkesvei utbedres i fireårsperioden. Dette er det største løftet som er gjort på fylkesveinettet i Troms noen gang, og behovet er stort.

For Senterpartiet er satsing på opprusting av fylkesveier en av de viktigste satsingsområdene i årene framover. Framkommelige veier er viktig for både bolyst og næringsutvikling, og for utvikling i hele Troms.

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her