Viktig med debatt og demokratisk mangfold

Prisverdig av næringsforeninga og Sørreisa kommune å arrangere politisk duell.