Det nærmer seg valg og folket i Senja skal gå til stemmelokalet. Kanskje du allerede har stemt? Vi i Senja KrF har vært aktiv hele den kommunestyreperiode som nå snart er slutt . Mitt utvalg, helse og omsorg, har sitt siste møte tirsdag 22.8. og kommunestyret har sitt siste møte 7. september.

Mange viktige saker har vært behandla i løpet av fire år. Det meste har det vært bred enighet om og det er bra. Senja kommune er blitt en svært viktig kommune i det nye Troms fylke (fra 1.1 24.) Masse positivt har skjedd med stor aktivitet innenfor boligbygging og nye arbeidsplasser. Skole og utdanning har sine utfordringer, men etter mitt syn er de største utfordringer innenfor helse og omsorg.

Vi trenger dere fortsatt, og så håper jeg flere unge velger et omsorgsyrke!

Vi må ta vare på de som er syke og gamle. Kommunestyret har vedtatt at vi skal bruke alle de seks sykehjemmene vi har. Men vi har også vedtatt å bygge heldøgns omsorgsboliger. Nå er trykket størst på Finnsnes — og det er naturlig at vi starter der.

Så må vi jobbe knallhardt for å få flere hender inn i omsorgsyrkene. Studiesenteret på Finnsnes vil hjelpe oss med det. Enten dere tror det eller ikke, vil jeg si at administrasjonen og politikere har jobba knallhardt siste periode for at de som trenger hjelp og pleie skal få det.

De som jobber innenfor helse og omsorg i Senja kommune fortjener stor takk for godt utført arbeid! Vi trenger dere fortsatt, og så håper jeg flere unge velger et omsorgsyrke!

Godt valg, og så husker dere den sterke appellen vår leder Olaug Bollestad fremførte på debatten forrige uke. De syke og eldre fortjener gode tjenester!

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her