Det er så man må klipe seg i armen: Onsdag leverte Sverige og Finland sin Nato-søknad i alliansens hovedkvarter i Brussel. Hva betyr dette for oss i nord? Det skjer riktignok ledsaget av tyrkisk skepsis, men det er grunn til å tro at det nå blir nordisk samling i alliansen, alt framprovosert av Putin som også her har begått en strategisk bommert av de sjeldne.

I stedet for å støte fra seg Nato, har Russland distansert seg fra en hel verden. Det er naturligvis beklagelig for folk til folk-relasjonen, men verken verden eller Norden kan akseptere en brutal angrepskrig fra et naboland.

Det betyr ikke at Norge bør eller skal signalisere noe annet enn avspenning, men vi må ha ryggrad til å ta grepene som sikrer tryggheten vi ønsker. Både under Nato-paraplyen og for egen regning. Nedbyggingen av eksempelvis Forsvaret i Finnmark og indre Troms var utslag av en kortsiktig naivitet.

Den nye situasjonen tilsier at nordflanken i Nato blir enda viktigere enn i dag. Norsk forsvarspolitikk må styrkes og aksen helt nord i Norge blir viktigere enn noensinne. Finnmark og Troms bør være alt annet enn forsvarspolitisk brakkvann, uten beskyttelse.

De små stegene som er tatt i Troms og Finnmark siden annekteringen bør videreføres og forsterkes, gjerne i tett samarbeid med nordiske venner.

Så sent som 9. februar var Norges hærsjef Lars Lervik på plass ved Garnisonen i Porsanger, som vertskap for sin svenske og finske kollega. Noen uker senere igangsatte russerne sin brutale krigføring i Ukraina.

På dette tidspunktet var det få som hadde fokus på samarbeidsavtalen «Statement Of Intent On Enhanced Operational Cooperation», som gjør at hærsjefene møtes jevnlig for å utveksle informasjon om ståa i eget ansvarsområde. Nord i verden.

– Vi ønsker å forsterke et allerede godt samarbeid mellom de nordiske landende, sa Lars Lervik til media, som om han hadde studert spåkula med militær presisjon.

I dag har dette samarbeidet fått en ny dimensjon. Fra å være gjester under Cold Response, kan det tenkes at de nordiske landene i nær framtid deltar på felles Nato-øvelser med et helt annet alvor og felles forståelse.

Samarbeidet landene i mellom finner sted under fellesskapet NORDEFCO, som også inkluderer Danmark og Island, noe som sier oss at denne lille grenen av Nato kan bli til et temmelig ubrytelig bånd innenfor samme forsvarsallianse.

Verden er snudd på hodet, basert på skremmende og uforståelig retorikk og handlinger.

Minileder: Godt nytt år?

Målselv-ordfører Bengt Magne Luneng gratulerte på Facebook sambygdingene med frigjøringsdagen på 17. mai.

God jul og godt nytt år, får man si.