Målselv er en attraktiv kommune å etablere seg i. Vi er nummer to i Nord-Norge på nybygg per innbygger de siste ti årene. Kun slått av Lurøy — en kommune som nyter godt av oppdrettseventyret som vi har hatt i nord. Målselv hadde også 100 næringsetableringer i 2022, noe som gir klart uttrykk for mulighetene vi har i denne fantastiske kommunen.

Hvordan skal vi utnytte dette momentumet på en best mulig måte sånn at vi klarer å snu den universelle flyttestrømmen som kommuner i distriktene opplever? Først og fremst handler det om at vi hele tiden må gjøre oss attraktive i alle deler av kommunen. Vi er så heldig at vi bor i en kommune som er langstrakt og med mange steder — som alle har sine fortrinn. Dette må vi dyrke.

Forsvaret er Målselvs største hjørnesteinsbedrift. Som vertskommune må vi ta på alvor at vi er positive til eksisterende virksomhet, samt legger til rette for nye etableringer. Her må vi være i forkant med å tilby arealer som Forsvaret eller tilhørende virksomhet kan ha nytte av. Spesielt er det viktig å trekke fram muligheter som ligger i leveranser til forsvarsindustrien. Arctic Logistics er en start på noe som vil bli stort i denne regionen. Dette må tas hensyn til i ny arealplan, og næringslivet må samarbeide på tvers av kommunegrensene.

Øverbygd er nok, i tillegg til Bardufoss, det området med størst potensiale for utvikling og vekst. Det må legges til rette for bygging av nye boliger, i godt samarbeid med Forsvaret og næringslivet ellers. Vi må utvikle det sivil-militære samarbeidet. Målselv kommune setter nå opp en stor aktivitetshall til over 50 millioner som Forsvaret vil få god nytte av å leie. Samtidig må vi kunne forvente at det gis dispensasjon fra støykrav slik at det gis mulighet til å bygge på Grindjordshaugen.

Forsvaret nøt også godt av kommunal helsetjeneste da koronavaksiner skulle settes under pandemien. Målselv Høyre ønsker et bedre sivil-militært samarbeid når det gjelder helsetjenesten inni leiren sett opp mot den kommunale helsetjenesten på Holt. Det er ikke så lett å rekruttere leger og sykepleiere til øvre del av kommunen. Et tett sivil-militært samarbeid hadde vært en mulig god løsning. Dette vil også være i tråd med konklusjonene i totalberedskapskommisjonen sin rapport som kom våren 2023.

Rundhaug-området er også et område som er meget attraktivt. Billige boliger og et trivelig miljø bidrar til at mye folk flytter dit, og flere har med seg barn. Dette er positivt for barnehage og skole, samt lokale virksomheter som Joker, Utmarksservice, Aurora og Gjestegården. Et godt kultur- og idrettsmiljø og en generell god dugnadsånd er med på å øke bolysta i bygda.

Kalottspel, Rundhaugmartnan, trakking av skiløyper og gressbanen på Jensberg er eksempler på det. Fra Rundhaug til områder hvor det er størst mulighet for arbeid er det kun 20 minutters avstand. Vi vet også at det er uutnytta næringsareal på gamle Focus, så her finnes det muligheter.

Mye av de samme verdiene og mulighetene ser vi i andre lokalsamfunn som Karlstad/Rossvoll og Målsnes. Bygdene må samlet jobbe for å gjøre seg attraktiv for å få folk til å bli, samt sørge for at det er lys i hus som står tomme. Et godt utbygd kollektivtilbud for å komme seg til butikker og kafeer i sentrum vil også gjøre det lettere å bo i distriktene.

Målselv Høyre er i hvert fall klar for å ta over styringa av kommunen, og vil garantere gode tiltak for større innflytting og bolyst, samt god kjørefart for næringslivet

Målselv Høyre har et hårete mål om at vi i 2030 skal være 8.000 og i 2040 10.000 innbyggere i Målselv! Alta er en kommune vi kan se til og lære mye av. De har opplevd en stor utvikling — både i folketall og næringsutvikling de siste 20 årene — etter at de fikk bystatus. Mye av de samme mulighetene har vi også her i Målselv.

Aksen Sundlia-Olsborg langs E6 er nok det området med størst potensiale for nye arbeidsplasser og boligbygging. Målselv Høyre har i flere år vært nytenkende for å skaffe nye innbyggere til Målselv. Blant annet foreslo vi i 2021 at vi skulle gi bort de siste ni tomtene i Takelvlia gratis til de som ønsket å bygge der. Dessverre stemte Senterpartiet, Venstre og Arbeiderpartiet dette ned i formannskapet. Det var meget skuffende, og ville gitt gode inntekter hvis det flyttet ni familier til Målselv.

MÅLSELV: - Med en aktiv arealplan og en troverdig byutviklingsplan er det store muligheter for at Høyres mål om økning av folketallet vil bli en realitet, skriver Martin Nymo. Foto: Steinulf Henriksen

Med en aktiv arealplan og en troverdig byutviklingsplan er det store muligheter for at Høyres mål om økning av folketallet vil bli en realitet. Vi må ha flere innbyggere for å opprettholde det tjenestetilbudet som vi har i dag. Dette på grunn av flere eldre og færre som er i yrkesaktiv alder.

Vi registrerer at partier som Venstre og Senterpartiet er bekymret for økonomien i Målselv. Selvsagt er vi i Høyre et ansvarlig økonomisk parti, men vi mener at utgifter til inntekts erverv er nødvendig for å holde oppe den gode farten med etableringer og nybygg i kommunen. Derfor må vi flytte kommunale arbeidsplasser til sentrum, og vi må realisere arena Utmark raskt.

Vi må også få det private næringslivet til å bygge flere attraktive boliger i ulike størrelser og varianter. Da er det viktig at vi har en positiv holdning, og har trua på at Målselv er så attraktiv som tallene viser. Målselv Høyre er i hvert fall klar for å ta over styringa av kommunen, og vil garantere gode tiltak for større innflytting og bolyst, samt god kjørefart for næringslivet.

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her