Ræmjing, som verktøy for å nå politiske mål, er ikke ukjent. Synes likevel ræmjinga rundt oppdrettsnæringas påståtte enorme forbruk av fellesskapets ressurser, setter en ny standard.

Det er vel ingen næring som tilfører fellesskapet så mye ressurser, og samtidig forbruker så lite. Eksempelvis så låner næringa knapt 100 km2 sjøareal til sin aktivitet. Sammenlignet med regjeringas forslag om å beslaglegge over 50.000 km2 til havvind, blir fellesskapsressursbruken, hvis vi definerer areal som en fellesskapsressurs, svært så beskjeden.

Verdiene må jo produseres her, langs kysten, og da er det også naturlig at bosettinga blir her

Hva tilfører så oppdrettsnæringa, med sine åpne anlegg, fellesskapet?

Åpne anlegg har en rekke fordeler og er en viktig bidragsyter til at vi har et lønnsomt kongekrabbefiske i Finnmark. De er også årsaken til en stor økning i kveitebestanden, som i tillegg til inntekt for fiskere, også gir inntekt til reiselivsnæringa. Mange turistfiskerer som har fått drømmetroféfisken i fjordene her. I tillegg har økt bestand av andre fiskeslag, i fjorder og sund, gjort både yrkesfiske, fritidsfiske og turistfiske attraktivt. Åpne anleggs tilførsel av næringssalter gir økt overlevelse fra rogn til larve til yngel til voksenfisk. Nå finnes det steder der naturen ikke kan nyttegjøre seg denne tilførselen av næringssalter, og det er ikke der vi skal ha oppdrettsanlegg. Med dagens kompetanse er det en grei sak å finne disse områdene.

Når det så gjelder fiskevekst, og bruk av ressurser for å få denne veksten, så utnyttes foret i oppdrettsanleggene svært så mye bedre enn det naturen selv klarer. Den økonomiske forfaktoren (utgangspunkt: biomasse planktonspisende fisk, f.eks. lodde, pr. kg. fisk til forbruker) i oppdrettsanleggene er i overkant av 5. Hos villfisken er den økonomiske forfaktoren en hel annen, mellom 50 og 250. Dette skyldes i stor grad mye større dødelighet i naturen, og at villfisken også spiser oppover i næringskjeda.

Oppdrettsnæringa gir oss dermed en høyverdig menneskemat med veldig lite forbruk av fellesskapets ressurser. Og denne høyverdige menneskematen er også tilnærmet helt fri for miljøgifter. Av villfisken er det kun pukkellaks og lodde som kan nærme seg så lave verdier av miljøgifter, og så akkar da, men det er jo ikke en fisk.

Garantisten for at det bor folk her er sjømatnæringa, uten den hadde det vært skrint. Verdiene må jo produseres her, langs kysten, og da er det også naturlig at bosettinga blir her.

Fjerner vi sjømatnæringa, med alle sine ringvirkninger, fjerner vi også bosettinga. Og da sparer vi nok en del av fellesskapets ressurser som går til f.eks. bygging av gang og sykkelstier, enten det er til Trollvika eller andre steder.

Nå er det ikke så altfor stor del av sjømatbedriftene som har lokalt eierskap, den andelen burde vært større. Ikke minst for kommunens skatteinngang. Dagens formueskatt er pt. 0,85%, og vi er «lovd» stigning. Av dagens andel går 0,7% til den kommunen der skatteyter bor. Derfor vil en formueskatteberegning på kr. 1 mill her, gi Senja kommune over kr.800.000,-. Håper på større lokal eierandel, og at de som jobber i sjømatnæringa, også eier andeler og bor her.

P.S.

For kort tid siden var jeg i Oslo og besøkte svigersgjengen, ei trivelig forsamling. Men hver gang jeg kommer nedover får jeg den samme undringen. Hvorfor har det bosatt seg så mange, på en så avsides plass? For meg synes hele området som en absurd arena for køståing, ineffektivitet og klovnerier. Og hvordan definisjonen av begrepet bærekraft skal være, dersom denne plassen skal kalles bærekraftig, ja, det fatter jeg ikke. Så man skal kun være i sarkasme-light-modus for å synes at et betimelig spørsmål bør være: hvor lenge skal befolkninga fra Egersund til Melkøya orke å fø på Oslogrytas navlebeskuere?

D.S.

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her