Senterpartiet og Arbeiderpartiet slo i Hurdalsplattformen fast av vi skulle opprette 20 nye polititjenestesteder. For 2023 betyr det etablering av ti nye tjenestesteder deriblant Salangen i Troms. For 2024 kommer ti til, deriblant Karlsøy i Troms.

Sp i regjering prioriterer politiet i hele landet. Politi med lokal tilstedeværelse og beredskap, forebygging av kriminalitet, vold og rusbruk, etterforskning av alvorlige saker og sikring av kritisk infrastruktur. Alt handler om å skape et trygt samfunn. Derfor er politibudsjettet stort, på over 20 milliarder kroner til sammen. Etableringen av de ti første av totalt 20 nye tjenestesteder koster 75 millioner, der det meste er i form av nye politiårsverk.

De siste to årene er det blitt om lag 600 flere ansatte i politiet totalt. Senest våren 2023 økte Sp og Ap med 550 millioner i revidert nasjonalbudsjett, hvorav 428 millioner kroner til politidistriktene for å møte økte kostnader og sikre videreutvikling av norsk politi.

Det er den største satsningen på politi i et revidert budsjett noensinne. Fordelingen til politidistriktene gir Troms politidistrikt 14,6 millioner, Nordland politidistrikt 19,4 millioner og Finnmark politidistrikt 12,8 millioner. Det vil merkes på blant annet bemanningen i politiet i løpet av høsten.

Vi skal fortsette å trygge alle i hele Norge

Flere oppgaver krever spesialister og spisse fagmiljøer til støtte for resten av organisasjonen. Mye av pengene i politibudsjettet går til dette. Eksempler er det nye bedragerisenteret til Økokrim på Gjøvik, nytt senter mot arbeidslivskriminalitet i Alta eller spesialistmiljøene på vold og overgrep mot barn. Dette er en viktig del av politiets arbeid.

Politiberedskapen og PST er styrket spesielt i Nord-Norge. Regjeringen har også sørget for at det nå er dronepiloter og droner i alle landets politidistrikt.

Mens Høyre foreslo å kutte i politiet med 379 millioner kroner i sitt alternative statsbudsjett for 2023, prioriterte vi politiet og bevilget totalt 550 millioner kroner mer i revidert statsbudsjett for 2023 for å møte høyere kostnader og redusere risiko for nedbemanning. Høyre vil kutte og sentralisere som de gjorde i regjering, vi vil satse og styrke som vi gjør i regjering.

Vi trenger flere politifolk som kan være til stede i hele landet og rustet til å løse sitt brede samfunnsoppdrag. I 2022 økte vi opptaket på politihøgskolen med 100 studenter fra høsten for å kunne dekke fremtidens behov for mer politi. Fra 2024 oppretter vi en pilotutdanning for politistudenter i Alta, for å kunne styrke rekrutteringen fra Finnmark.

Sp og Ap i regjering vil fortsette å styrke politiet. Vi vil blant annet legge frem en lokalpolitiplan for å sikre lokalt tilstedeværende politi, et etterforskningsløft og en opptrappingsplan mot vold og overgrep mot barn og vold i nære relasjoner.

Vi skal fortsette å trygge alle i hele Norge.

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her