Det er nettopp blitt kjent at en avdeling av Forsvarets økonomisenter bestående av 30 personer skal legges til Målselv (Heggelia) i indre Troms.

I utgangspunktet var det klare signaler om at all økonomisk virksomhet i Forsvaret skulle sentraliseres til Håkonsvern i Bergen.

Denne erfaringa og kompetansen er det også viktig at Målselv kommune har på plass etter kommunevalget om en knapp måned

Etter massiv motstand, blant annet fra ordfører og varaordfører i Målselv, jamfør oppslag i media, ble det kjent at regjeringen tok protestene til etterretning, og vedtok at avdelingen skulle legges til indre Troms. Derfra og videre var det en skikkelig politisk dragkamp om en endelig plassering som endte med at avdelingen skulle lokaliseres til Heggelia.

Det forteller oss at det nytter å kjempe mot sentralisering på alle plan, og at vi har en politisk ledelse i kommunen som har nødvendig politisk erfaring og kompetanse til å ta en slik utfordring. Denne erfaringa og kompetansen er det også viktig at Målselv kommune har på plass etter kommunevalget om en knapp måned, ikke minst når vi kjenner til den voldsomme opptrappingen av Forsvaret vi står foran i denne regionen og landsdelen.

Dette er viktige kompetansearbeidsplasser vi trenger, selv om vi vet at mange av disse allerede er lokalisert i kommunen så er det også en del «nye» arbeidsplasser. Dette tror jeg velgerne har fått med seg!

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her