Fremtidig struktur i pleie- og omsorgstjenesten i Senja kommune

Rossfjord sykehjem: Senja kommune forvalter en arv av struktur og etablerte tjenestetilbud som de fire gamle kommunene hadde utviklet gjennom mange år. Strukturen som de fire kommunene hadde utviklet, er ikke gunstig i en ny kommune der de framtidige utfordringene og innbyggernes behov er i stadig endring, skriver gruppelederne i sitt innlegg. Foto: Maria Holm Simonsen Foto: Maria Holm Simonsen