Torsdag 17. august hadde Rune Eriksen fra Senja Høyre et leserinnlegg i Folkebladet med overskriften «Dårlig veistandard på Senja», noe som jeg ikke skal være kategorisk uenig i. Det er fremdeles mange veier i hele Senja kommune som trenger en kraftig forbedring, mange veier er utbedret, noen er under utbedring og noen står for tur.

Vi bør til tross for at det er valgkamp glede oss stort over de fylkesveiene, og ikke minst sjømatveiene som har fått en nødvendig og etterlengtet reinvestering. Reinvestering på fylkesveiene er takket være Fylkesveiløftet som flertallet i Troms og Finnmark fylkesting har stemt for og helhjertet støttet.

Fylkesveiløftet i Troms, på to milliarder over fire år, som er innført av den sittende posisjonen på fylkestinget er penger til reinvestering på fylkesveiene som er utover ordinært veivedlikehold.

Vi skal være ærlige på at det ennå gjenstår veier som trenger ordinært vedlikehold og reinvesteringer, både på øya og fastlandet i Senja

Eriksen stiller i tillegg det retoriske spørsmålet «Hvor langt skal det gå før det blir tatt et ordentlig krafttak på veivedlikeholdet?» Da vil jeg minne oss alle på veiinvesteringene som er gjort på Senja gjennom de siste ti år som går langt videre enn ordinært veivedlikehold. Blant annet den såkalte Torskenpakken, Skalandtunnelen, Husøyvegen, Silsand-Islandsbotn og ikke minst de fylkesveiveiprosjektene som pågår akkurat nå.

Kjetil Johnsen Foto: Lars Åke Andersen

Samlet sett over de siste ti år er det investert snaut 1,2 milliarder, ett tusen to hundre millioner, på fylkesveiene på øya Senja. Vi har også et fastland der det akkurat nå foregår reinvestering på vei, Bjorelvnes-Kårvikhamn, som også er en fylkesvei der det transporteres sjømat for store verdier.

Vi skal være ærlige på at det ennå gjenstår veier som trenger ordinært vedlikehold og reinvesteringer, både på øya og fastlandet i Senja. Fylkesveiløftet er en start og Troms Arbeiderparti tenker allerede videre utover det vedtatte Fylkesveiløftet.

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her