Marita Strømsør-Bygdevoll, varaordførerkandidat og Toralf Heimdal, ordførerkandidat Senterpartiet

Det er ikke lett å oppsummere et politisk regnskap for de siste årene i Bardu, men utvikling mener vi absolutt er et dekkende ord.

Vi har fått ny skole på Setermoen til både barne- og ungdomstrinnene, nye idrettsanlegg, og snart starter bygging av nye heldøgns omsorgsboliger med dagsenter for demente. I tillegg har vi hatt en positiv utvikling hos lokalt næringsliv. Det har skjedd svært mye i Bardu den siste perioden, og vi vil stå på for en enda mer positiv utvikling framover.

Bardu er, sammen med Tromsø, «vinneren» i nord ved SSBs befolkningsframskrivinger. Mens de fleste kommunene spås en nedgang, eller samme nivå, anslås det en befolkningsvekst fram mot 2050 på mellom 500 og 1.000 nye innbyggere i Bardu. Den viktigste årsaken til det er at Forsvaret skal etablere 4. bataljon, og Setermoen leir skal utvides.

Vi har i den senere tid arbeidet tett opp mot forsvarsdepartementet for å sikre at næringsliv knyttet opp mot Forsvaret også styrkes lokalt. Robuste logistikkfunksjoner må gjenopprettes og videreutvikles lokalt, og det må skapes utviklingsmiljøer rettet mot Forsvaret i nord.

God kontroll på økonomien gir mulighet for realisering av viktige tiltak for kommunens innbyggere

En typisk distriktskommune sliter med få unge og fødselsunderskudd. Dette er ikke tilfelle i det livskraftige Bardu-samfunnet, og vi har derfor muligheten til å skape ytterligere utvikling i Bardu og i regionen. Men det krever iherdig politisk innsats, og vi trenger kontinuitet i dette arbeidet.

Samtidig som vi har bygd ny skole, og er i gang med nye heldøgns omsorgsboliger, er det viktig å vedlikeholde det vi allerede har av infrastruktur. Vi har bedt administrasjonen om en vedlikeholdsplan for kommunale bygninger, veier og anlegg, slik at vi kan prioritere og systematisere dette arbeidet.

Vi satte i 2021 og 2022 av fire millioner til et asfaltfond, der arbeid på Østerdalsveien nå er i gang. Årlig bevilger vi to millioner til asfaltfondet fra kraftfondet, og disse midlene skal også brukes i boligfeltene. Vi beklager at Kirkemogata ser ut som den gjør, men den skal altså asfalteres etter at omsorgsboligene er ferdige neste år.

Da vi besluttet å bygge nyskolen i 2017 var forutsetningen til rådmannen at vi måtte redusere med 20-30 årsverk for å kunne betjene renter og avdrag. Det gikk dessverre andre veien fram til 2020, da vi virkelig satte foten ned og sa at nedbemanning skulle prioriteres.

Senterpartiet satt da alene med det økonomiske ansvaret, og etter det har vi tatt ned rundt 30 årsverk. Dette har blitt sterkt kritisert av opposisjonen, men det var nødvendig, og vi ligger i dag godt under 2017-nivået. Uten denne snuoperasjonen ville vi ikke klart å betjene lånegjelda, og vi kunne ikke realisert omsorgsboligene.

I dag har vi god kontroll på økonomien, og vi når to av tre økonomiske måltall. NHO arrangerer «Kommune-NM», og der rykket vi nettopp opp fra 147. plass til 89. plass av 356 kommuner innenfor kategorien kommuneøkonomi, kun slått av Tromsø og Alta i nord.

God kontroll på økonomien gir mulighet for realisering av viktige tiltak for kommunens innbyggere. Sist ut er vedtak om kjøp av eiendom som skal benyttes til samlingsplass for ungdommen i bygda. I Bardu er vi heldig som har et aktivt ungdomsråd som har stått på for å skape aktivitet, og vi ser fram til at ungdommen kan få en egen plass å samles på.

Vi gjorde et brakvalg i 2019, og fikk rent flertall i kommunestyret. Det er med de rådende nasjonale politiske strømningene ikke mulig å gjenta dette, og det er for så vidt heller ikke noe mål å ha rent flertall.

Senterpartiet i Bardu stiller med en kjempegod liste med 25 engasjerte kandidater som alle ønsker en positiv utvikling i kommunen. Sammen med disse ønsker vi samarbeid med andre partier, men vi ber om et sterkt nok mandat fra velgerne til at vi kan fortsette i posisjon, slik at vi kan være en pådriver og bidra til den positive utviklinga vi i Bardu er inne i.

Godt valg!

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her