Sykefravær koster i gjennomsnitt 2.600 kroner pr. fraværsdag. Fra 1. januar 2023 kom en ny lovendring for bedriftshelsetjenesten som skal bidra til å redusere arbeidsrelatert sykefravær, og samtidig opprettholde et inkluderende arbeidsliv med plass til flere med helseutfordringer.

Ifølge verdens lykkerapport fra FN i 2021, ligger Norge høyt på 6. plass. Nordmenn er fornøyde, og fremtidsoptimismen er generelt høy. Norge er et godt land å leve i. Men paradoksalt nok ligger også Norge i verdenstoppen for sykefravær. Det har selvsagt mange årsaker, blant annet høy sysselsetting og at mange med helseutfordringer faktisk er inkludert i arbeidslivet.

Løsningen for å senke sykefraværet er uansett å jobbe systematisk, forebyggende og langsiktig med arbeidsmiljøet. Arbeidslivet skal ha en helhetlig tilnærming til helse-, miljø og sikkerhet (HMS). Arbeidsmiljøet skal være trygt og helsefremmende, og det er ledernes ansvar å sørge for at de ansattes helse og sikkerhet er ivaretatt på jobb.

Rett og slett et kinderegg i hverdagen; som til og med fører til et lavere arbeidsrelatert sykefravær og et friskt og sunt arbeidsmiljø

Utfordringen er at mange ledere ikke har kunnskap om hvordan de kan søke råd hos bedriftshelsetjenesten (BHT). Og med en ny endring i lovverket vil Arbeidstilsynet stille tydeligere krav til dem som ikke følger forskriftene på dette området.

Heldigvis er ikke lederne alene. Medvirkning fra ansatte og partssamarbeid gir oss i Norge store fortrinn i arbeidslivet. Bedriftshelsetjenesten er der for å rådgi, veilede og ivareta bedriftene. BHT skal bidra til å gjøre arbeidshverdagen enklere, bedre, tryggere og friskere. Manglende kunnskap om bedriftshelsetjenestens samfunnsoppdrag, har ført til at det ikke alltid har vært like lett å hjelpe med riktig kompetanse.

Tor Erik Danielsen Foto: Privat

Arbeidstilsynets erfaringer tyder på at det heller ikke har vært lett for lederne å be om hjelpen de trenger. På bakgrunn av dette vil den nye lovendringen tydeliggjøre bedriftshelsetjenestens mandat og rolle. Det nye lovverket trådte i kraft 1. januar 2023, og fremover vil Arbeidstilsynet kontrollere bedrifter som er pliktig til å tilknytte seg en bedriftshelsetjeneste, men også oss som er leverandører av bedriftshelsetjenesten.

Noen av Arbeidstilsynets funn:

21 prosent av de kontrollerte virksomhetene som er pliktig å tilknytte seg BHT har ikke gjort det

39 prosent av de kontrollerte virksomhetene manglet en tilfredsstillende plan for bistand fra BHT

77 prosent av de kontrollerte virksomhetene manglet kompetanse til å gjennomføre pålegg uten bistand fra BHT

Hvordan bidrar bedriftshelsetjenesten til et bedre arbeidsmiljø?

Vi fikser arbeidsmiljøet, ikke folka. Det er noe vi gjør sammen med bedriftene på arbeidsplassene. Det er viktig at bedrifter «eier» sitt eget arbeidsmiljø, og ikke tenker at BHT kan fikse det alene.

Bedriftshelsetjenestens oppgave er å bistå arbeidsgiver og bedriften i det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet. Vi skaper friske arbeidsplasser. Alle bedrifter som har risiko knyttet til arbeidsmiljøet er lovpålagt å være tilknyttet en BHT. Men som mange fortsatt tror, så betyr det ikke at du kun skal ha en årlig helsesjekk hos legen.

Skulle du derimot få en hørselsskade på jobb, kan bedriftshelsetjenesten gå inn og se på organisering, planlegging og gjennomføringen av arbeidet i bedriften. Helseskadelig støy kan for eksempel skyldes dårlig organisering. Ved å bidra til å kartlegge, risikovurdere og gjennomføre tiltak, kan vi hindre at flere får hørselsskader, men vi klarer ikke å fikse hørselen til den som har fått en støyskade. Det er derfor kunnskapsbasert forebygging er så viktig.

For oss som jobber med bedriftshelsetjeneste, er lovendringen et gledens budskap. De nye reglene presiserer det som alltid har vært intensjonen, nemlig at bedriftshelsetjenesten skal sette søkelys på forhold ved arbeidsmiljøet som kan påvirke arbeidstakernes helse.

Lovendringen er bra for oss i BHT-bransjen, som får ryddigere forutsetninger, for ledere som er ansvarlig for arbeidsmiljøet, og for alle arbeidstakere som ønsker seg en trygg, frisk og til og med helsefremmende arbeidsplass. Rett og slett et kinderegg i hverdagen; som til og med fører til et lavere arbeidsrelatert sykefravær og et friskt og sunt arbeidsmiljø.

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her