Når jeg ser og hører debatten som går både på radio og TV, så må jeg tenke på hvorfor det føres slike debatter på riksnettet. Er det virkelig slik at vi som bor i området der Helse Nord har sine institusjoner, ikke har krav på like bra helsevesen som de som bor i resten av landet? Eller kan vi ikke vente bedre for vi bor jo så langt unna?

Dette oppleves nesten som vi har et helseforetak som dekker nesten hele landet, spesielt når vi vet hvor stort område dette gjelder, og hvor lite område det nærmeste regionale helseforetak (RHF) dekker. Vi hører lite om slike diskusjoner fra andre RHF.

Jeg regner med at denne diskusjonen ikke er avsluttet før budsjettet for 2025 er ferdig behandlet

Vi som har vært med på debatter, og kanskje spesielt denne typen som omhandler helseforetak, vi vet at det er krevende å ha forskjeller i geografi og befolkningstetthet. Vi ser også at det er spesielt vanskelig å dele på hvor vi skal bygge institusjoner.

Størrelsene på tettsteder i nord er ikke store nok, og dette fører til at tettsteder med høvelig størrelser gir for store avstander, når dette skal passe inn forsvarlige akuttberedskap. Dette fører til at akuttmedisinske foretak må ha kortere avstand mellom hver i Lofoten, Varanger, indre Finnmark, kysten av Finnmark og Troms.

Når noe er akutt, så spør heller ikke det akutte om vi må kjøre inn og ut en fjord på åtte-ti mil for å komme fram til hjelp. Når det gjelder personell og manko på dette så hadde vi begynt allerede på 90-tallet å bli gjort oppmerksom på eldrebølgen.

Alf Nylund Foto: Maria Holm Simonsen

På første del av 90-tallet hadde vi i distrikts-Norge desentralisert utdanning av helsepersonell. Jo lengre vi kom ut i 2000-tallet ble det mindre av dette. Dette har da ført til at Norge i dag mangler ca. 15.000 sykepleiere og ca det samme med leger. Dette er vel noe som eierne av helseforetaket burde ha sørget for var på plass!

I enkelte deler av denne diskusjonen kan det høres ut som det er Helse Nord som bestemmer det meste. Jeg synes det er feil i forhold til at det er staten som eier hele foretaket. Alle helseforetak i Norge er heleid av den norske stat.

Dette betyr at reformen i Helse Nord ikke er klar før til våren. Jeg regner med at denne diskusjonen ikke er avsluttet før budsjettet for 2025 er ferdig behandlet.

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her