Kvinneandelen i kommunestyrene er fortsatt for lav. På 20 år har kvinneandelen økt fra 35 prosent til 40 prosent. Det er vanskelig å få kvinner til å stille til valg, særlig på de øverste plassene. De må gjerne overtales eller foreslås av andre.

Dessverre ser vi at kvinner får færre personstemmer enn de mannlige kandidatene. Hvis velgerne ikke hadde kunnet gitt personstemmer ved valg, så hadde vi hatt med flere kvinner i norske kommunestyrer, ifølge valgforsker.

Heldigvis for meg kom jeg som ungdom inn i et parti som er bevisst på at det å rekruttere og beholde kvinner er viktig. Unge jenter som Mari Siljebråten, Marta Hofsøy og Kristina Torbergsen viste at det var plass til unge AUF-ere i styrer og stell hvis man bare turte å si ja.

I Målselv Ap ble jeg tatt godt imot av erfarne damer som Nanne Aspenes og Liv Helland Olsen, de viste vei. Men også menn i Målselv Arbeiderparti har vært gode på å heie fra kvinner, det har vært en felles kultur for å inkludere alle. Nils Ole Foshaug har vært en viktig støttespiller for meg og min motivasjon!

Vi trenger erfarne kvinnelige politikere som tar gjenvalg i Målselv

Nå har jeg vært med i åtte år i lokalpolitikken. Jeg har hatt viktige verv i ulike utvalg, og er blitt en av de med mest erfaring. Egentlig kjente jeg på at åtte år var nok. Med full jobb og familie har politikken til tider vært krevende å ta del i.

Jeg har stått i spagat mellom barnehagehenting, møter, middagslaging, budsjettdebatt og tid til han jeg deler livet med. Men, jeg liker arbeidet, det oppleves meningsfullt og viktig. Småbarnsforeldre må også være med der viktige beslutninger tas. Vi får bedre politikk av det, og vi folkevalgte er representert i kommunestyrene på vegne av innbyggerne. Da må vi sørge for at vi er et bredt og godt utvalg av representanter i ulike livsfaser.

Anneli Anfeltmo fra Senterpartiet er dyktig på å stille gode spørsmål, og hun er reflektert fra talerstolen. Det er godt å samarbeide med Anneli, fordi hun er flink til å se saker fra flere sider og det gjør det mulig å diskutere saker man er uenige om på en ryddig måte. Mailiss Kristensen fra Høyre er et nytt og spennende navn. At en småbarnsforelder stiller til valg, må applauderes for tidsklemma er gjerne et faktum i hverdagen allerede.

Benedicte Rørholt fra SV er en politiker som aldri spisser albuene eller tar plass. Jeg vet at hun ikke liker å stå på talerstolen, og sånn er det flere som har det. Men hun gjør det! Benedicte har mange års erfaring og kan masse om mye. Vi trenger erfarne kvinnelige politikere som tar gjenvalg i Målselv.

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her