Målselv Senterparti har aldri sagt at vi er imot å øke grunnbemanninga. Vi var tvert imot de første som foreslo dette, i 2018, men vi ble nedstemt av Ap og Høyre. Da var ikke dette viktig. Men så var det heller ikke valgkamp.

Ap går inn for å øke grunnbemanninga innen helse- og omsorgssektoren, skolene og i barnehagene. Det vil koste anslagsvis 40 millioner. Et kjempetøft valgkamputspill! Målselv Senterparti stiller imidlertid store spørsmålstegn ved realismen i Aps fagre løfter. Det bør velgerne også gjøre.

Målselv Senterparti er mer edruelig i sine løfter. Vi vil se på økt grunnbemanning som et virkemiddel, der det er behov og dersom vi kan unngå å måtte legge ned en eneste skole, legekontor eller sette ny barnehage og idrettshall på Bardufoss på vent.

Siden 2006 har ikke sykefraværet vært under ni prosent i Målselv. Det ser ut som om Ap mener at det eneste saliggjørende for å få sykefraværet ned er økt grunnbemanning. Ikke bare er det en feilslutning av dimensjoner, men det synes meget merkelig at det løftes frem som et godt tiltak nå, all den tid Ap har styrt kommunen i ni av de årene som sykefraværet har vaket mellom ni og 11 prosent.

Hvorfor har de ikke prøvd dette tidligere, dersom de har slik tro på virkemiddelet? Svaret handler jo selvfølgelig om at de har ikke hatt råd og fordi de nok egentlig vet at dette ikke alene vil redusere sykefraværet nevneverdig. Årsakene til sykefraværet er nemlig sammensatte.

Målselv Senterparti tror på, basert på det vi har hørt fra fagfolk i kommunen, et større og mer komplekst utfordringsbilde enn bare sykefravær

Ifølge siste sykefraværsrapportering så skyldtes sykefraværet i hovedsak ikke-arbeidsrelaterte forhold så som generell sykdom og helseplager, svangerskap, skade og belastninger utenfor jobb.

RO-rapporten fra 2019, hvor fagfolkene innen helse var sterkt involvert, så på hvilke utfordringer som var innen helse- og omsorgssektoren i Målselv. Man pekte blant annet på behovet for omsorgsboliger med heldøgns pleie og omsorg, økt fokus på matomsorg, behovet for ergoterapeut og psykolog, og sosialt treffsted for ungdom. Alle tiltak som Målselv kommune er i gang med. Så var det selvsagt flere anbefalinger og der er man i gang med å fullføre disse. Å øke grunnbemanninga var ikke anbefalt.

Senterpartiet blir beskyldt for å ikke lytte til fagfolka. Det er nettopp det vi har gjort! Fagfolka sier at økonomien er anstrengt og det ligger derfor i kortene at dersom vi skal bruke flere titalls millioner på økt grunnbemanning, så må vi redusere kostnadene andre steder. 40 millioner er ikke et tall fra løse luften.

Det er 26 årsverk innen helse- og omsorg, ved en ekstra person pr. vakt, pr. avdeling på begge sykehjemmene og i hjemmehjelpstjenesten. I tillegg 19 årsverk i barnehagene (én pr avdeling), samt èn pr skole. Når man inkluderer sosiale utgifter, sammen med selve lønnskostnadene, så koster ett årsverk i gjennomsnitt i underkant av 800.000 kroner.

Målselv Senterparti tror på, basert på det vi har hørt fra fagfolk i kommunen, et større og mer komplekst utfordringsbilde enn bare sykefravær. Vi kan nevne lønn og turnus, men vi vet det er mer som allerede jobbes med på ledernivå.

Så husker vi også at kommunestyret har bestilt en revisjonsrapport på driften av PRO, som skal legges frem i løpet av høsten. Det vil være fornuftig å lese den, før kommunestyret lander på hva som er riktig «medisin».

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her