Vi bor i et område der sjømatnæringa er den store motoren, og der de naturgitte forutsetningene for å produsere, dersom kostholdet vårt skal bestå av noe annet enn bare planter, enorme mengder med miljørein menneskemat. På en svært ressursvennlig måte, og til en kostpris som gjør den tilgjengelig for mange, også utenfor Norge.

Fiskeri og oppdrett gir oss en alle tiders mulighet til at dette kan bli en solid og spennende region å bo i. Det er jo reine fornøyelsen å dra innom Gibostad, og se villaene til oppdrettsfolka, og deres familier, øverst oppe i åsen. Dette er familier som skaper verdier her, bor her, skatter her og lager unger her. Unger som forhåpentlig bosetter seg her, også når de blir voksne.

Det meste ligger til rette for oss, og så er det bare å håpe at kommunen vår får sin rettmessige del av verdiskapinga

Og de som jobber i denne næringa har alle tiders mulighet til å kjøpe seg inn på eiersida og dermed, i tillegg til lønn og eventuelle bonuser, også motta utbytter når firmaet/selskapet går godt. I mitt hode blir dette veldig riktig, og det vil gi disse verdiskaperne en såpass solid økonomisk plattform, at de kan unne seg tilværelsen som «klimaflyktning», både en og to ganger i perioden oktober-januar.

Nå er også en «ny» oppdrettsnæring i ferd med å få beina under seg, og denne vil gi noen interessante ringvirkninger, som oppdrettslaksen ikke får til. Fiskebrukene sliter veldig med å få heilårlig drift. De fire første månedene er det reine «hestekjøret» med å få tatt unna det flåten bringer på land, men så blir resten av året, for det meste, en tilværelse i krabbegir, og mange må permitteres. Fire måneder med gassen i bånn, og så åtte måneder med foten på bremsa, er vel ikke det som enklest rekrutterer arbeidstakere.

De aller fleste fiskebrukene har i dag sløyelinje, og vil være fint egnet til å ta imot oppdrettstorsk. Og en ordentlig torskelokalitet vil kunne bidra med 50-200 tonn pr. uke i perioden mai-desember. Her kan vi få heilårlige arbeidsplasser på bruket, og et marked som får stabile leveranser.

Så joda, vi vet at vi bor i en særs interessant del av landet. Det meste ligger til rette for oss, og så er det bare å håpe at kommunen vår får sin rettmessige del av verdiskapinga. Det er tross alt kommunen som skal legge ut for oss, enten vi er i barnehage eller på sykehjem.

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her