Flere hundre barn står i kø og venter på et trygt hjem i Norge. Også i våre kommuner lever barn i utrygge omgivelser. Norsk Fosterhjemsforening krever at lokalpolitikerne tar ansvar for disse barna nå!

Liv og helse står på spill. For å løse fosterhjemskrisa, må lokalpolitikerne investere i fosterhjemstiltak som gir utviklingsstøttende, trygge og stabile hjem for barna.

Nesten seks av ti fosterforeldre vil ikke, eller er usikre på om de vil anbefale andre å bli fosterhjem. Fosterforeldrene sier at det ikke er barna, men systemet som er årsaken.

Vi krever politisk handling nå, det trenger barna!

Å miste et fosterhjem koster kommunen i gjennomsnitt 16,8 millioner. For hver krone som investeres i fosterhjem, så får kommunen 11 kroner tilbake. God fosterhjemspolitikk er ikke bare til det beste for de utsatte barna — det gir også god kommuneøkonomi.

(Kilder: «Fosterhjemsundersøkelsen 2023» utført Norsk Fosterhjemsforening og «Rapport om samfunnsøkonomisk verdi av fosterhjem» av Menon Economics).

Elisabeth Hansen Foto: Privat

Vi ber lokalpolitikerne om følgende tiltak:

* Invester i fosterhjemstiltak som gir utviklingsstøtte, trygghet og stabilitet for barna. Det er god kommuneøkonomi både kortsiktig og langsiktig.

* Kommunen må bære all økonomisk og juridisk risiko i et fosterhjemsoppdrag, ikke fosterhjemmet. Dette er et offentlig omsorgs- og rehabiliteringsoppdrag.

* Sørg for god kompetanse og kapasitet i barneverntjenesten på oppfølging av fosterhjem.

* Ettervern for unge voksne mellom 18 og 25 år må satses på og få et innhold og egne budsjetter.

* Kommunepolitikerne må jobbe aktivt inn i eget parti og få en «En verdig fosterhjemsomsorg» høyt opp på den politiske nasjonale agendaen.

Barna som står i kø for et trygt hjem trenger handlekraftige lokalpolitikere med kunnskap om fosterhjemsfeltet. Ta kontakt med oss i Norsk Fosterhjemsforening, så bidrar vi til et lokalpolitisk kunnskapsløft på vegne av fosterhjemmene og barna.

Vi krever politisk handling nå, det trenger barna!

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her