Tilsvar til debattinnlegg fra Roar Jørgensen, Sørreisa Ap — «Sørreisa — en miljøbevisst kommune»: Tanken til Sørreisa Arbeiderparti rundt at Sørreisa skal være en miljøbevisst kommune er god.

Sørreisa kommune har likevel en relativt lang vei å gå, før vi kan betraktes som en miljøbevisst kommune. Bli flinkere på søppelsortering, mer informasjon til innbyggerne, og jobbe for å bli en miljøfyrtårn-kommune er noen av miljøtiltakene som bør settes inn.

Vi bør sist men ikke minst få på plass den forpliktende miljøplanen dere lovde innbyggerne ved forrige valg. Hvor blir den forpliktende miljøplanen av, som Sørreisa Arbeiderparti lovde innbyggerne ved forrige valg?

Etter forespørsel til Sørreisa kommune v/ enhetsleder teknisk 10.03.23, var ikke planarbeidet startet opp. Per dags dato har status ikke endret seg nevneverdig.

Rydding i strandsonen og registrering av biologisk mangfold er kjempefine miljøtiltak, men hva med den avglemte lovnaden om en miljøplan? Kanskje den blir ferdig til neste valg i 2027?

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her