Eierskapsplanene Gunnar Wilhelmsen har jobbet med er fortsatt ikke realisert. Klubbens gode resultater er en av årsakene til at de kanskje skrinlegges.

Wilhelmsens ektefølte TIL-engasjement er viden kjent. Han var sterkt delaktig i at klubben rykket opp i 1986, og i tiårene etterpå med på å selge spillere for flere titalls millioner. Tromsøværingen er velkjent som en nådeløs forhandler, både i Norge så vel som utenlands.

Ingen er tjent med at det ligger en usikkerhet rundt hvem som skal ha et eierskap i TIL.

For mange er han synonymt med Alfheim og «Gutan.» Vi er mange som godt husker han stående på sidelinja foran «store stå», ikledd den ikoniske TIL-capsen. Men det siden 2012 har han stått på utsiden, uten formelle verv.

Ingen er vel direkte overrasket over at ordføreren fortsatt har planer og ambisjoner på vegne av TIL og Tromsø. Det er ingen hemmelighet at han sammen med flere andre har jobbet i kulissene for å se på en mulig emisjon i TIL med Wilhelmsens omfattende eiendomsselskap Triko i en sentral rolle.

En mulighet som har vært jobbet med er at Triko sammen med flere andre næringslivsaktører lokalt skulle kjøpe seg inn i TILs aksjeselskap, og samtidig forplikte seg til å bruke 10 millioner kroner totalt hvert år i tre år.

Summen på 30 millioner kroner var tiltenkt å legge og avhjelpe en TIL-økonomi som for et drøyt år siden var så prekær at klubben levde fra måned til måned, nærmest fra hånd til munn. Klubben har i dag den største andelen av selskapet og eier på den måten seg selv.

I lengre tid har Wilhelmsen og hans kompanjonger snakket sammen, og sommeren 2022 skjøt prosessen fart. Dette sammenfalt med at TIL hadde så svak økonomi at de trengte nødhjelp for ikke å måtte «gi bort» profilen og kometen August Mikkelsen for 10 millioner kroner til klubber som Bodø/Glimt eller Lillestrøm.

Triko-lånet på cirka 8,5 millioner kroner ga TIL muligheten til å beholde Mikkelsen, samtidig som de fikk doblet salgssummen da han gikk til Hammarby etter sesongen.

Spoler vi fram til i dag, virker ikke emisjonen like aktuell som den har gjort tidligere. Aktører som tidligere har vært interesserte i å være med på laget har enten sagt nei, eller gått inn i TIL som vanlig sponsor. Eksemplet på det sistnevnte er Benn Eidissen, den tidligere styrelederen i Bodø/Glimt, som også har et hjerte for TIL. Tøffere økonomiske tider i mange bransjer spiller også inn.

Det er dessuten kjent at TIL-legendene Steinar Nilsen og Per-Mathias Høgmo har vært involvert, og på et tidligere tidspunkt har vært tiltenkt roller som rådgivere.

Ordføreren selv holder kortene tett til brystet. Det har fra sentrale kilder blitt sagt at Wilhelmsen fram til i september har ønsket mest søkelys på valgkampen, naturlig nok.

Noen hint har riktignok blitt lagt ut. Som da TILs daglige leder Øyvind Alapnes nylig la ut et bilde av seg selv sammen med hovedtrener Gaute Helstrup og Wilhelmsen i hyggelig passiar på en av byens kafeer, og med den smått kryptiske tittelen: «Nå kjører vi!». Ordføreren bekreftet i ettertid til iTromsø at emisjonen hadde vært et tema.

Internt hos flere i TIL har det gjennom lengre tid vært en skepsis til at en ny gruppering skal få majoritet, fordi det kan bety at de vil ha sine egne folk i AS-styret.

Ettersom aksjeselskapet på papiret ikke skal ha noe med den sportslige satsingen, som ligger i idrettslaget, bør ikke det ha noen føringer på avgjørelser som kjøp eller salg av spillere, eller for den saks skyld hvem som skal være hovedtrener. I praksis har både TIL og andre klubber opplevd realitetene annerledes.

Få kommer til å glemme da Steinar Nilsen ble avsatt som hovedtrener i 2015. Den varme augustdagen var det styreleder Per Aronsen som kom med den offisielle bekreftelsen, etterfulgt av en uforglemmelig seanse der «ingen kommentar» ble svaret på de aller fleste spørsmålene, blant annet hvorfor Nilsen hadde fått sparken. Til latterliggjøring for hele landet.

Enda verre ble det noen dager senere, da det kom for en dag at avsettelsen var ugyldig, fordi Aronsen var styreleder for aksjeselskapet, som ikke hadde mandat til en slik avgjørelse. Den lå hos idrettslaget, den gangen ledet av Helge Kræmer.

Fra 2018, da Sparebanken Nord-Norge og Troms Kraft ga fra seg eierskapet, har TIL hatt de samme folkene både hos idrettslaget og aksjeselskapet, og på den måten hatt troen på en mer stabil styring.

Frykten for at helt andre personer i et nytt AS-styre skal gå helt på tvers av dagens styre, er et sentralt punkt. Personlig tror jeg ikke TIL, eller noen andre klubber, kommer videre uten friksjon, og at folk er uenige. Problemet oppstår når uenighetene gjør at klubben kommer ut av styring. Det er heller ikke slik at den nye grupperingen nødvendigvis vil kreve denne makten, men heller beholde et felles styre.

TIL har dessuten behov for 30 millioner kroner de neste tre årene. Men der de var helt desperate for et drøyt år siden, har resultater ute på banen og salgbarhet på spillerne utenfor, gått i rett retning. TIL har profiler med mulige verdier på mange titalls millioner i stallen, noe som kommer på toppen av to salg i 20-millionersklassen de siste to overgangsvinduene.

I tillegg er en lukrativ deltakelse i Europa innen rekkevidde, få runder før serieavslutningen. Glem heller ikke at de kan tjene nesten 10 millioner mer på å bli nummer to, kontra fire, i premiepenger.

Jeg er kjent med at en uformell prissetting av stallen skal være på 120 millioner kroner. Derfor er ikke behovet for emisjonen like prekært som for ett år siden.

Ingen har grunn til å betvile at Gunnar Wilhelmsen vil TILs beste, basert på hva han har gjort for klubben.

Det han derimot ikke er i posisjon til å gjøre, er å hjelpe klubben i sitt hjerte gjennom sitt verv som ordfører. «Han Gunnar» er selvsagt inhabil, og sitter på bakerste benk når saker som gjelder TIL behandles.

Spekulasjonene har dratt ut, og jeg tar for gitt at det innen rimelig tid vil komme en avklaring. Ingen er tjent med at det ligger en usikkerhet rundt hvem som skal ha et eierskap i TIL.

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her