All honnør til oberstløytnant Røy Nordfonn for utvist mot og et forsett om å leve etter forsvarssjefens jegerånd. I tillegg var artikkelen i media særdeles godt skrevet. Det er sjelden kost å se en tjenestegjørende offiser så klar i sin analyse og beskrivelse av virkeligheten. Selv om det kom overraskende, var det godt at katta ble sluppet ut av sekken etter mye rykter og spekulasjoner.

Dersom Sørreisa og Bodø skal ofres for at Rygge skal bli et luftoperativt senter i Nato, da forstår jeg ikke hvordan man tenker i de kretser som skal avgjøre slike saker. Nå er jo ikke ordren kommet om at forsvarsalliansen vil ha dette operasjonssentret til Norge, men ingen røyk uten ild.

I snart 70 år har Norge som nasjon drevet luftovervåkning etter oppdrag fra Nato, et oppdrag de har innfridd til alles tilfredshet. De har skaffet seg en kompetanse som bare de har, og som er særlig tilpasset de områdene som en aggressiv nabo gjerne skulle hatt kloa i.

Vi som har levd noen år vet hva vi har sett og hørt under den kalde krigen, det var ikke småtteri av våpenbærere som patruljerte norskekysten dag etter dag, kveld etter kveld og natt etter natt. Av alt det meget spesielle ble det mye kompetanse, og tilstedeværelsen var kanskje en av faktorene som ble høyest verdsatt.

Nato fant ut at denne kompetansen var så viktig at den måtte beskyttes og den måtte ha folk som kunne drive de mange systemene i tilfelle krise og krig. Dette gjaldt både operativt, administrativt og teknisk.

Norge har vel uten tvil det verktøyet som ligger nærmest opp til Nato, derfor høres det jo rimelig ut at det luftoperative sentret forblir i de områdene det ligger i dag, en deling mellom Sørreisa og Bodø

Som en konsekvens av dette bygde Nato blant annet et fjellanlegg i Sørreisa som kan stå i mot alt. Er det rimelig å tro at Nato flytter denne særdeles viktige kompetansen til Moss og Rygge? Det vil kreve store investeringer i Norges tettest befolkede område når en tar med Oslo.

Jeg trur det er en ønskedrøm fra noen forkjempere for Rygge, en drøm som fornuftige mennesker vil gjøre noe med. Det er et ærlig forsøk å konstruere forutsetninger og krav for at et slikt luftoperativ senter kan etableres og bygges tilpassa en bestemt lokasjon.

Det norske forsvar , og spesielt Luftforsvaret, har vært gjenomsyret av omkamper og derav påfølgende pengesløsing i forbindelse med etableringer og materiellinnkjøp i de senere år, nå bør det være nok.

Det som har fungert og som er gjennomprøvd under alle forhold, må få bestå til det motsatte er bevist — at det ikke virker eller er kosteffektivt.

Alle eksisterende radarhoder pluss de nye som er planlagt etablert, samt Finland og Sverige, vil være leverandører av et samlet luftbilde, eller situasjonsbilde som det også heter. Dette bildet skal det nye operative luftsentret benytte seg av i den daglige oppgaven med å holde kontroll på situasjonen i lufta som ikke bare kommer å bestå av fly og missiler, men også av droner, masse av dem, dersom planene med Andøya går i oppfyllelse.

Norge har vel uten tvil det verktøyet som ligger nærmest opp til Nato, derfor høres det jo rimelig ut at det luftoperative sentret forblir i de områdene det ligger i dag, en deling mellom Sørreisa og Bodø. Forutsetningen er at Nato velger Norge.

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her