Lørdag var det to år siden Russland gikk til en fullskala angrepskrig på Ukraina, en brutal oppfølging av annektering av Krim-halvøya i 2014.

Siden har ikke verden vært den samme, heller ikke for alle de som lenge håpet på en demokratisering i nabolandet, for eksempel de som bor rett på endre siden av grensa i øst. Det har tvert i mot vært rystende å følge Putins krigføring mot ukrainerne.

Krigen har foregått parallelt med at åpenbare menneskerettigheter blir krenket kontinuerlig overfor egen befolkning.

Militært ble det ingen hump på veien for russiske styrker, slik Putin nok forestilte seg, men det har blitt en krevende stillingskrig, der sivilbefolkningen som vanlig må lide for nye runder med ærgjerrig maktspill. Akkurat nå er det mange desillusjonerte mennesker som slåss med en militærmakt ute av kurs.

Ukraina er ikke den eneste krigsskueplassen som opprører verden, men det kommer nærmere oss når en krig utkjempes i Europa — og når det er et naboland som forvolder lidelse og frykt.

Finnmark og Nord-Norge som helhet har nok en gang havnet i et geopolitisk sentrum. Når nabolandet går til angrepskrig forsvinner noen illusjoner skapt gjennom folk til folk-samarbeid og ønsket om fredlig sameksistens.

Det gjør det ikke bedre når Putin-regimet opptrer med mangel på rasjonalitet og forutsigbarhet, med det mange vil oppfatte som en alternativ virkelighetsoppfatning.

Nordlendinger flest kjenner på at oppbyggingen av Forsvaret i nord og tilstedeværelse gjennom øvelsen skaper trygghet

Vi registrerer at noen mener vi i nord opptrer naivt i møte med Russland og russere. Det kan tenkes man er varsom med å stigmatisere russere som bor og har bodd i Finnmark og Nord-Norge forøvrig. Det mener vi er fornuftig, men vi nordlendinger er stort sett veldig oppmerksom på ansvaret som påhviler innbyggerne, med et naboland som allerede i 2014 gjorde sitt første fiendtlige anslag mot Ukraina. Det er ti år siden.

Når blant annet PST og Forsvaret er opptatt av tips og informasjon om ekstraordinære ting i forkant av Nato-øvelsen Nordic Response, er mange årvåken og lojal.

De fleste er ganske klare over at det pågår en informasjonskrig og utbredt jamming av flytrafikken. Nordlendinger flest kjenner på at oppbyggingen av Forsvaret i nord og tilstedeværelse gjennom øvelsen skaper trygghet, noe vi skjønner ekstra godt når både Sverige og Finland nå blir en del av alliansen.

Nato-øvelsen som starter for fullt 4. mars vil understreke dette på tydelig vis. Statsminister Jonas Gahr Støre har også tatt til orde for en historisk opprustning av det norske forsvar, og erkjenner viktigheten av tilstedeværelse i nord.

Det handler også om at Arktis aldri har vært gjenstand for større oppmerksomhet, også fra land som Kina og India. Det er absolutt ingen grunn til å forholde seg naivt til verden rundt oss. Snarere tvert i mot.

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her