I Velferdstjenesteutvalgets rapport slås det fast at «kommersielle produsenter i gjennomsnitt har et lønnsnivå som ligger ni prosent lavere enn hos offentlige produsenter».

Helsepolitisk talsperson for Høyre, Tone Trøen, har sagt at det ikke er noe belegg for å hevde at lønn og pensjon er lavere i privat velferd. Nå må hun bite i det sure eplet. Her var jeg nok for bastant, innrømmer hun nå.

Høyre går til valg på å la flere private aktører overta kommunale sykehjem gjennom anbud. Venstresida og fagbevegelsen hevder det vil medføre lavere lønns- og pensjonsvilkår for de ansatte. Og nå gir velferdstjenesteutvalget venstresida rett. Lønn og innbetaling til pensjon er lavere i private enn i kommunale/offentlige sykehjem.

For meg blir det et paradoks at lavere lønn for ansatte skal kunne gi bedre kvalitet i tjenestene

Vårt mål er å bruke private aktører for å styrke kvaliteten på tjenestene, ikke for å spare penger på lønn og pensjon, sier Tone Trøen. Derfor går Høyre til valg på å stille strenge krav til ansattes lønns- og pensjonsvilkår. Dette har Høyre hevdet også tidligere, uten at disse kravene til fulle har blitt innfridd. Dette har nok sammenheng med at kommersielle aktører — i motsetning til offentlige og ideelle — tar ut utbytte fra driften.

Dette rammer lønn og pensjon, som jo utgjør den største del av driften. I Oslo har det rødgrønne byrådet rekommunalisert både sykehjem og barnehager, med det resultat at ansatte oppgir å ha økt lønna med mellom 40.000 og 100.000 kroner pr år.

For meg blir det et paradoks at lavere lønn for ansatte skal kunne gi bedre kvalitet i tjenestene. Da har jeg mer tro på flere ansatte på avdelingene, og faste og hele stillinger til alle som ønsker det. Lave stillingsbrøker må være unntaket og ikke regelen innafor eldreomsorgen.

Godt valg!

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her