I forhandlingene etter valget ble Høyre og Senterpartiet til slutt enige om hvem som skulle få være ordfører i Målselv de neste fire årene. Sp ga seg etter enighet om å høyne varaordførerens godtgjørelse fra 20 til 50 prosent av ordførerens «lønn» for strev og ansvar.

Bare økningen utgjør 1,1 million kroner i perioden. Vi merker oss for øvrig at Frp — partiet for nedsettelse av offentlige utgifter, skatter og avgifter — har stilltiende sluttet seg til den nye posisjonen.

Så melder spørsmålet seg om varaordfører dermed også får økt ansvar. Nei: Ordfører har alene ansvaret og kan ikke delegere bort noe. Altså 50 prosent til varaordføreren for merarbeid.

Neste spørsmål er om saksområdene som er tenkt tildelt varaordføreren betyr at varaordfører blir saksbehandler og inhabil i formannskapet og kommunestyret. Eller velger man fra sitt politiske ståsted å instruere administrasjon/kommunedirektøren foran saksframleggene til politikerne?

I så fall beveger man seg bort fra gjeldende formannskapsmodell, og krysser og forstyrrer kommunedirektørens rolle. Målselv har som kjent ikke parlamentarisk modell, der politisk ledelse også leder administrasjonen, så her gjelder fortsatt Kommunelovens skille mellom administrasjon og politikere.

Ifølge et notat fra posisjonen, skal forsvarssaker være ett av områdene som varaordføreren skal bruke ekstra tid på. Det kommer da i tillegg til at Målselv og nabokommunene i forrige periode ansatte en forsvarskoordinator, en ikke lovpålagt oppgave som likevel kan være nyttig for forsvarskommunene.

Det ble en dårlig start for nytt regime i Målselv, men lykke til med videre arbeid for Målselv!

Men holder ikke det? Skal vi nå oppleve at ordfører med utvidet varaordfører i enda større grad kjører eneløp som talsmenn for kommunen om forsvarssaker i regionale fora og overfor fylkeskommunen, Stortinget og regjeringa?

Det handler altså ikke bare om kommunale kroner. Utvidelsen av vararordførerens godtgjørelse krysser også Reglementsutvalgets påbegynte arbeid. Utvalget ledes av varaordfører, som der alene utgjør mindretallet om varaordførerens økte godtgjørelse.

Gjennom framskyndet kommunestyresak ble Reglementsutvalget instruert og demotivert lenge før de får lagt fram noen innstilling til kommunestyret. Bardu har ti prosent til varaordfører i sitt reglement. I Målselv bør 20 prosent holde i massevis innenfor dagens folketall, styringsmodell og begrensede økonomi.

Vedtaket om økt varaordfører-godtgjørelse er gjort med knappest mulig flertall i kommunestyret, og ordføreren skjønner fortsatt ikke «hvorfor ikke alle bare kan være enige i målselvpolitikken».

Varaordfører har på sin side — ifølge lokalavisa — ikke skjønt at gruppelederne fra opposisjonen framfører langt mer enn sin «personlige mening». Jeg tror innbyggerne/velgerne setter stor pris på både denne og andre «uenigheter» i lokalpolitikken.

Det ble en dårlig start for nytt regime i Målselv, men lykke til med videre arbeid for Målselv!

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her