Nå kan vi senke skuldrene her i kommunen og glede oss! De særdeles viktige behovene som kom fram på folkemøtene rundt om i kommunen vil nå bli møtt med stor velvilje og handlekraft.

Med hastevedtakene på Rustadhøgda og rundkjøringa på Andslimoen har vi all grunn til å regne med samme praksis i resten av kommunen. Dette danner jo «presedens», som det heter. Nå har jeg virkelig tru på dette. Tru kan jo fløtte fjell! Derfor drister jeg meg til å fremme et forslag der jeg slenger på et par hundre millioner til fordeling på de andre tettstedene. Det er som om jeg gjennom susen av tinnitus nesten tar til å forstå kor viktig det er å vise økonomiske muskler, gjennomføringsevne og handlekraft?

Gjennom ei grovsortert og ufullstendig liste over de som venter nevner jeg bemanningssituasjonen og økonomien i barnehagene, eldresentrene og i skolene. Videre nevnes omsorgsboliger på Holt, eldreboliger i Øverbygd og Rundhaug. For liv, helse og sikkerhet: Gang- og sykkelstier, blant annet mellom Skjold/Holt med mange flere rundt omkring.

Helt til slutt blir det rødt kort til de av politikerne som faktisk prøvde seg på den pietistiske og avleggse edrueligheta!

Når det gjelder vedtaket om å vurdere skolestrukturen regner jeg med at det er en aprilspøk. Tvert imot har jeg tru på at ordfører tar seg en tur til for eksempel Karlstad og Rundhaug, der han forteller engstelige foreldre og ansatte kor viktig skolen er for å styrke disse stedene, slik intensjonen var både i første og andre runde av folkemøtene. Ta gjerne med juornalisten som kan skrive engasjerende og rørende følsomt om bolyst og trivsel!

Til tross for glede og optimisme, det sniker seg inn en ekkel følelse av at det nå kan komme flere og flere innsparingsforslag for å hente inn de vel hundre millionene det egentlig ikke er dekning for, enda? Et «djevelens advokat» - spørsmål presser seg også ubønnhørlig fram: Er Sareptas krukke virkelig uuttømmelig?

Og spørsmålet som da i fortsettelsen ville vært naturlig å stille: Hvor og hvem i kommunen vil rammes dersom noen titalls eller til og med mange flere titalls millioner skulle bli mangelvare? Jeg legger derfor sporenstreks spørsmålet dødt. Det blir for komplisert!

Avslutningsvis nevner jeg at Gimlehallen i Øverbygd bevisst ikke er nevnt før nå. Det er ford i jeg regner med at ønsker til brukerne er imøtekommet og finansiering i boks. Jeg har heller ikke tatt med overskridelsene som etterhvert vil komme på Rustadhøgda.

Helt til slutt blir det rødt kort til de av politikerne som faktisk prøvde seg på den pietistiske og avleggse edrueligheta! Snakk om å være festbrems!

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her