Nå starter mange forventningsfulle førsteklassinger på våre skoler i Målselv. Mange har nok sommerfugler i magen, hvor de fleste gleder seg, men også noen gruer seg.

Å starte på skolen er første steget på læringsveien hvor man skal formes og utvikles, og hvor man etter hvert finner stien man ønsker å gå gjennom livet. Da er det viktig har man har blitt utrustet med gode verktøy helt fra starten med grunnleggende ferdigheter.

Skolene i Målselv opplever som mange andre skoler i små kommuner utfordringer knyttet til rekruttering og for høy andel av ufaglærte i skolen. Per i dag er andelen i Målselvskolen på hele 12 prosent. Dette er et tall som er alt for høyt, og vil være en av Målselv Høyres viktigste prioriteringer i den kommende perioden å få ned.

Det er viktig for å best mulig ruste elevene med de mest grunnleggende ferdighetene som å lese, skrive og regne. Da trenger skolen lærere med god kompetanse og et godt fagmiljø. Gode fagmiljø bygges av medarbeidere som har faglig trygghet, men også trives på arbeidsplassen. Dette må Målselv kommune etterstrebe!

Et godt kompetansemiljø gir også kommunen mulighet til å utnytte mulighetsrommet innen utvikling av skolen og tilpasset undervisning. Det er ikke alle som er «satt sammen» slik at man lærer seg å lese, skrive og regne ved å sitte bak en pult og følge en teoretisk tavleundervisning.

Særlig gutter kan ha behov for mer praktiske metoder for å lære, da de ofte har mye energi og kanskje litt for mye lopper i blodet til å sitte stille. Vi må ikke gi opp disse guttene, men utforske alternative og mer praktiske metoder for læring. Kommunen har rom for dette, men det krever lærere som gis tid og mulighet for utvikling. Derfor må vi rekruttere flere faglærte i Målselv-skolen, og kommunen må være aktivt og tilby kompetanseheving gjennom etter- og videreutdanning.

I tillegg må man se elevene, ta deres meninger på alvor, og være der for dem i en tid hvor de utvikler seg og kan oppleve motgang og vanskeligheter

Målselv Høyre ønsker at kommunen går inn for å utvikle mer praktiske metoder for undervisning. Et konkret forslag er å innføre obligatoriske praktiske valgfag på ungdomsskolen. Med dette ønsker vi at elevene kan utforske alternative metoder for å styrke og forbedre ferdighetene innen lesning, skriving og regning.

En god skole og skolehverdag former deg og setter spor for resten av livet. Derfor må vi ta på det høyest alvor at flere og flere unge sliter med psykisk uhelse. Hverdagen har nok blitt mye tøffere enn hva den eldre generasjonen kan forestille seg, med konstant tilgang på sosiale medier og influensere som ikke alltid er like gode forbilder. I dag har vi et godt tilbud for ungdom i Målselv, men vi må styrke tilstedeværelsen av helsesykepleiere og miljøarbeidere.

Sammen med godt kvalifiserte pedagogiske ansatte er de førstelinjen og et viktig lavterskeltilbud for elever som sliter. Vi ønsker at ungdom på en enkel og diskre måte kan ta kontakt med helsesykepleier eller miljøarbeider (både fysisk og digitalt) uten at de skal føle på skam eller tabu. Her må kommunen være frampå å kjenne sin besøkelsestid og fortsette arbeidet med å gi et godt og kvalifisert tilbud til både jenter og gutter som sliter i en vanskelig tid.

For at vi som politikere skal kunne følge godt med, og av og til bli holdt litt i ørene, ønsker Målselv Høyre å styrke stillingen til ungdomsrådet i kommunen. Vi ønsker å videreføre dagens ordning med tale- og møterett i kommunestyret, men vi ønsker også å gi dem forslagsrett.

Da vil vi både kunne lytte til hva ungdommen mener i ulike saker, men også kunne ta stilling til gode forslag som de selv fremmer. Da er det faktisk ungdommen selv som får annerkjennelsen når eventuelle vedtak går gjennom. Målselv Høyre tar ungdommen i kommunen på alvor!

Det er mange faktorer som spiller inn om man etter endt skolegang har en ryggsekk full av de verktøyene man trenger videre i livet. De grunnleggende ferdighetene må kommunen som skoleeier hver dag etterstrebe for at alle elever får mulighet til å ta med seg. I tillegg må man se elevene, ta deres meninger på alvor, og være der for dem i en tid hvor de utvikler seg og kan oppleve motgang og vanskeligheter.

En god skolehverdag legger grunnlaget. Målselv Høyre vil alltid jobbe for at elevene skal føle mestring og har ryggsekken full den dagen skoleklokka ringer ut for siste gang etter endt skoleløp.

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her