I disse dager skal flere hundre gamle og nye elever i Målselv-skolen starte opp skoleåret. Et skoleår som bør være preget av gode læremiljø, godt kameratskap, med varierte og interessante opplevelser. For Målselv Senterparti er det viktig at ti år med skolegang skal gi alle barna og ungdommene en god ballast for livet, krydret med gode minner og vennskap som varer ut over skoleårene.

Målselv-skolen er en god plass å være for de aller, aller fleste. Det er dedikerte lærere og rektorer, og det jobbes iherdig for at alle elevene skal både trives og tilegne seg kunnskap. Hver eneste dag. Undervisningen tilpasses til den enkelte dersom det er behov og det samarbeides med foreldre og andre for at skolehverdagen skal oppleves best mulig for alle, fri for mobbing og der alle elevene opplever å ha og være en del av et sosialt nettverk. Opplevelse av mestring og læring, kombinert med trivsel er nøkkelfaktorer.

Målselv-skolen drives godt. Men potensialet for å få til en enda bedre skole ligger der

Målselv-skolen drives godt. Antallet elever med spesialundervisning går ned, og det er gjennomført tilsyn fra statsforvalter om vurdering i 2023, uten avvik. Takket være dyktige ansatte. Men en lærers hverdag blir stadig mer presset. Oppgavemengden øker jevnt og trutt, samtidig som det forventes at lærerne tar tak i forhold som går på elevenes sosiale og psykososiale hverdag. Dette er ikke lett. Lærerne i Målselv-skolen gjør en fantastisk jobb, men de er bare mennesker.

Men det tas grep. «Kvalitet i skolen» er en rapport som kom i 2022 og som kommunen bruker som et grunnlag for et langsiktig utviklingsarbeid. Kommunestyret har også fått på plass en ny oppvekststrategi.

Karina Andstad Andersen Foto: Privat
Bengt-Magne Luneng Foto: Gjermund Nilssen

Til høsten vil kommunestyret bli presentert for en ny tilstandsrapport for Målselv-skolen, en plan for trygt og godt miljø i barnehage og skole, samt en plan for forebygging. Det betyr at vi ser på mange ulike sider av Målselvskolen og hvordan den skal utvikles for fremtiden. Da må vi se på hverdagen til både elevene og lærerne og samspillet med foreldre og andre instanser.

Målselv-skolen drives godt. Men potensialet for å få til en enda bedre skole ligger der. Målselv Senterparti vil jobbe for at alle gode krefter går sammen om å innrette fremtidens skolen på en slik måte at alle elever og lærere føler at innholdet og hverdagen er enda litt bedre enn den er i dag. Og at foreldrene, skoleeier og andre opplever Målselv-skolen som en bedre, triveligere og spennende skole å være på.

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her