Hvem er egentlig kommunen til tjeneste for? Det er et spørsmål man kan stille seg når det kommer til Senja kommune. Utallige innbyggere klager over at de ikke klarer å opprette kontakt med kommunen. Man får ikke svar om man sender henvendelser man trenger svar på. Statsforvalteren må inn og ordne opp, og selv da klarer ikke alltid kommunen å oppfylle sin svarplikt.

Hvorfor er det sånn? Rådmannen har flere ganger gått ut og forklart at det er mangelfulle rutiner som ligger til grunn. Lovnadene om bedring har også blitt ytret flere ganger. Men har det virkelig blitt mye bedre? Det er ikke mitt inntrykk når jeg snakker med folk. Det som har endret seg er at flere innbyggere har blitt apatisk når det kommer til forventninger til grunnleggende saksbehandling.

Så da har vi altså kommet i en situasjon der forventningene fra kommunens innbyggere er mye lavere enn lovkravet. Innbyggere finner det utmattende å ha dialog med kommunen. Noen har sågar forsøkt å ta kontakt med både ordfører og varaordfører direkte for å få hjelp, til liten eller ingen nytte. De får ikke svar der heller.

Jeg har mange ganger fundert på hvorfor det er sånn? Kan det være at kommunen har alvorlige digitale problemer? Fungerer ikke e-post og digitale systemer? Eller er det uklare retningslinjer på hvem som har ansvar for de ulike henvendelsene?

Vi trenger en kulturendring i Senja når det kommer til åpenhet

I politikken ser vi også tendensene av den samme (u)kulturen. Det er et markant skille i oppfattelsen fra lokalpolitiker til lokalpolitiker hva innbyggerne egentlig trenger å vite. Spesielt gjelder dette prosesser, der enkelte tror at veien til avgjørelse i stor grad er uvesentlig for innbyggerne. Der er vi i SV klare på at vi er tjent med åpne prosesser.

For det holder ikke at debattene foregår i lukkede grupperom. Folk har krav på å vite hvordan politikerne har kommet frem til en avgjørelse. I Senja er det som oftest opposisjonen (de som ikke har styringsdyktig makt) som tilkjennegir sitt syn foran åpen mikrofon.

Posisjonspartiene er ofte stille i de åpne debattene. De diskuterer seg imellom bak lukkede dører og informerer kun kommunestyret om sin avgjørelse gjennom en talsperson som redegjør kort hvilken innstilling de går for.

Vi trenger en kulturendring i Senja når det kommer til åpenhet. Det betyr at vi må sørge for at innbyggerne får svar når de trenger det, og at politikerne tilkjennegir sine avgjørelser på en åpen og tillitsvekkende måte.

Senja SV skal fortsette med å presse både administrasjon og politikere til å fremstå mer transparent. For skal Senja leve opp til målet om å bli en raus kommune, så må man også forstå at man står til tjeneste for folket, og ikke omvendt!

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her