Fylkesmannen og snøskuterkjøring

– Vi har skjerpet inn praktiseringen av eksisterende regelverk, men ikke selve regelverket, skriver miljøverndirektør Evy Jørgensen i sitt innlegg. Foto: Ivar Paulsen