Av fylkesstyret Troms Senterparti

uttalelse

Senterpartiet og regjeringen har lagt frem en opptrappingsplan, som det har vært mye oppmerksomhet rundt. Alle har ikke vært like fornøyd. Og det er sider ved planen som kunne vært enda bedre.

Troms Senterparti er imidlertid glad for at landbruks- og matministeren heter Pollestad og er fra Senterpartiet. Det hadde sett mye mørkere ut for norsk landbruk om det var de borgerlige og Bollestad som styrte landbrukspolitikken!

Opptrappingsplanen er et kraftig signal om at bøndene skal få bedre rammevilkår. Mye bedre.

* Bøndene får med opptrappingsplanen et økonomisk løft på ca 165.000 de neste tre årene, utover generell lønnsvekst.

* Tidligere har man sammenlignet bøndenes inntektsutvikling med en industriarbeiderlønn sin inntektsutvikling. I fremtiden skal man ikke lenger sammenligne inntekstutviklingen, men inntektsnivå. Og inntektsnivået man framover skal sammenligne med, er en lærers/sykepleiers lønn, som ligger på et nivå som er 9 % høyere enn en industriarbeiders.

* Årstimetallet for bøndene skal være 1750 timer, som er kun 50 timer høyere enn de fleste andre yrker

* Normeringskravet (bøndenes inntekt justeres opp med en prosentvis del, før den sammenlignes med andre yrkesgrupper) som siden 1975 har vært på 40 prosent, er nå justert ned til 20 prosent.

Dette får vi til fordi Senterpartiet sitter i regjering. Opptrappingsplanen til Senterpartiet og regjeringen er ambisiøs. Målet er å øke selvforsyningsgraden fra 40 til 50 prosent og å løfte bøndenes inntektsgrunnlag. Så vil det fortsatt finnes utfordringer i landbruket generelt og Troms-landbruket spesielt, også etter dette løftet. Men alt kunne vært mye verre. Det hadde for eksempel ikke vært en opptrappingsplan om de borgerlige hadde regjert.

Troms Sp er opptatt av et levende landbruk i nord. Og vi deler bekymringen til de regionale bondeorganisasjonene og de lokale bøndene i forholde til utviklingen i landbruket i Troms. Med færre bruk og en tøff hverdag. Norge trenger bonden! Men vi er på rett vei.

Med Senterpartiet i regjering så gjøres det gode grep. Vi hadde vært mye mer bekymret for fremtiden til bøndene i Troms, om regjeringen hadde bestått av de borgerlige partiene, og landbruksministeren for eksempel hadde lydt navnet Bollestad!

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her