Skal unge bli værende i landsdelen, må optimisme og verdiskaping prege utviklingen i Nord-Norge. Regjeringens skatteøkninger tapper vår viktigste næring og setter en stopper for nye investeringer, arbeidsplasser og muligheter.

Denne helgen reiste Erna Solberg rundt i Nord-Norge for å møte folk og næringsliv. En av de klareste tilbakemeldingene fikk hun fra det lokale næringslivet i Harstad.

Harstad Tidende kunne i detalj beskrive hvilke dramatiske konsekvenser Arbeiderparti-regjeringens grunnrenteskatt på havbruk har for verdiskaping i Nord-Norge:

Hamek mistet 11 store kontrakter over natten. Mange underleverandører har fått stopp på sine prosjekter. Investeringer settes på vent og arbeidsplasser står i fare for å forsvinne.

Samlet viser tall fra Sjømat Norge at investeringer på 40 milliarder kroner er utsatt, kansellert eller nedskalert som resultat av grunnrenteskatten. Disse investeringene kunne skapt hundrevis av arbeidsplasser i Nord-Norge og gitt millioner i økte skatteinntekter for kommunene.

Skal vi beholde velferdsstaten i fremtiden, må vi ha et skattesystem som sikrer at pengene ikke tas fra distriktene og på sikt sendes sørover eller til utlandet

Havbruksnæringen har enorme ringvirkninger i Nord-Norge. En skatt som er ment for å ta lakseoppdrettere forplanter seg nedover til leverandørene, lokale arbeidsplasser og hjørnesteinsbedrifter. Resultatet er færre arbeidsplasser, mindre investeringer og færre kroner i kommunekassa til å bruke på skole, eldreomsorg og samferdsel.

Selv om havbruksnæringen har hatt en enorm vekst, står den ikke uten utfordringer. Konsekvensene for miljøet som rømming, lus og forurensing må løses. Da er det et paradoks at mange av de politikerne som kjemper mot havbruksnæringen, også bidrar til å tappe næringen for kapital som er nødvendig for å kunne løse de samme utfordringene.

Det er gjennom ny teknologi og innovasjon man kan løse miljøpåvirkningene og gjennomføre den grønne omstillingen som vi skal gjennom. Tapper man næringen for kapital til å gjøre dette, løser man ingen utfordringer. Man skaper heller flere.

Næringslivet er tydelige. De trenger forutsigbarhet, rom for utvikling og lydhøre politikere som ser problemene man står overfor. Høyre vil ha lavere skatter for næringslivet og spille på lag med jobbskaperne. Da må dagens grunnrenteskatt bort.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet sin skatt på Nord-Norges viktigste næring raserer arbeidsplasser i kystsamfunn. Skal vi beholde velferdsstaten i fremtiden, må vi ha et skattesystem som sikrer at pengene ikke tas fra distriktene og på sikt sendes sørover eller til utlandet. Landsdelen vår må ta mulighetene i bruk om unge skal få en spennende fremtid og bolyst i Nord-Norge.

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her