Jeg er blitt gjort oppmerksom på et tilsvar i Folkebladet 20. mai av Krister Hoaas fra Sjømat Norge. Han hevder mine synspunkt ikke har hold verken i forskning eller virkeligheten.

Det høres ut som om vi er på hver vår klode. Slik jeg leser den siste Risikorapporten fra Havforskningsinstituttet, er det store betenkeligheter rundt torskeoppdrett og store kunnskapshull. Jeg siterer:

«Inntil denne kunnskapen foreligger, anbefaler vi fortsatt at beite- og oppvekstområder i nærhet av gytefelt med høy grad av retensjon og lokal bunnslåing av larver (ofte i indre fjordområder) bør gis beskyttelse for å redusere risiko for påvirkning på små og sårbare bestander. Det finnes ingen vitenskapelig dokumentasjon som støtter påstandene om at oppdrettstorsken som har vært domestisert i 6-7 generasjoner er mindre rømmingsvillig, klarer seg dårlig i naturen, at gyting i merd er begrenset, og at vekstfôret for torsk gir dårlig overlevelse av egg og yngel. Inntil bedre kunnskap eller tiltak foreligger er derfor viktig at genetisk påvirkning holdes på et lavt eller ubetydelig nivå».

Dernest beskriver risikorapporten den svekkede kysttorskbestanden og de observasjoner og forsøk som er gjort med at torsk skyr områder med intensivt lakseoppdrett. Eneste grunnen til at risiko for rømming, sykdomssmitte, vandremønster og genetisk påvirkning er lav i vårt område, er at det foreløpig nesten ikke er torskeoppdrett her.

Videre sier du at villaksen ikke er truet, det er like mye laks i elvene nå som for 15 år siden. Ja, men det er i stor grad oppdrettslaks. Villaksen er jo kommet på rødlista, det kan du da ikke benekte.

Folk er lei uappetittlig pelletsei, at sjøørreten er forsvunnet og at kysttorsken er gått kraftig tilbake. Er det så vanskelig å forstå?

Om jeg er bekymret for Dyrøy? Klart det, men jeg tror ikke det kommer flere folk hit med å «lokke» med at vi er den kommunen som har flest oppdrettsanlegg i forhold til innbyggere. Jeg tror heller folk er interessert i gode muligheter for fiske og friluftsliv. Ellers er vel ståa her som i resten av Nord-Norge, det er mer mangel på arbeidsfolk enn arbeidsplasser. Spesielt håndverkere, fagutdanna helse- og utdanningspersonell er det manko på.

Det må være frustrerende å oppleve all motstanden fra folk mot fiskeoppdrett. Har Sjømat Norge tenkt på hvordan dere skal vinne folket? Mitt tips er stopp i all vekst inntil miljøproblemene er under kontroll. Folk er redd for å miste sine siste fiskegrunner til oppdrettsindustrien, og at det finstemte økosystemet i havet skal kollapse. Folk er lei uappetittlig pelletsei, at sjøørreten er forsvunnet og at kysttorsken er gått kraftig tilbake. Er det så vanskelig å forstå?

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her